Brexit di-gytundeb 'yn ddiafol i'r Gymraeg', yn ôl mudiad

29/08/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn sgil penderfyniad Llywodraeth San Steffan i atal y Senedd er mwyn gorfodi Brexit digytundeb, mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan y byddai’r fath ddatblygiad yn un trychinebus i Gymru wledig.

Gan mai dyma’r union ardaloedd lle mae’r Gymraeg yn parhau fel cyfrwng naturiol a diofyn, byddai’n arwain at ganlyniad fyddo’n ddiafol i’r iaith yn ogystal.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol, “Ceir consensws clir bellach mai trychineb i economi cefn gwlad Cymru fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fath o gytundeb. Dyma’r union ardaloedd, wrth gwrs, sy’n parhau i gynnal y Gymraeg fel iaith fyw ac o ddinistrio'r economi hon, mae’r iaith yn colli ei hasgwrn cefn.

 

Mae’r mudiad hefyd yn gweld fod yn gweld colled cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd i ieithoedd llai ac i hyrwyddo cysylltiadau economaidd er lles y rhanbarthau gwledig.

 

Ymddygiad di-egwyddor

 

Wrth gydnabod y berthynas allweddol rhwng economi, iaith a diwylliant, ychwanegodd Heini Gruffudd ‘byddwn yn galw ar Lywodraeth Cymru, ac ar bawb sy’n cefnogi ffyniant y Gymraeg i ‘w gwneud yn gwbl eglur i Lywodraeth San Steffan nad ydym yn fodlon derbyn y fath ymddygiad di-egwyddor a dinistriol.”