Gwasanaeth bysiau gwledig allweddol yn dathlu 10 mlynedd

28/08/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae gwasanaeth bysiau gwledig yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro sydd wedi cael ei ddisgrifio fel gwasanaeth hanfodol i'w deithwyr yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.

Mae Bwcabus yn gweithredu chwe diwrnod yr wythnos yn Nyffryn Teifi yng Ngogledd Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, ac ar draws Sir Benfro, gan ganiatáu i ddefnyddwyr archebu siwrneiau ymlaen llaw neu ddefnyddio gwasanaethau sefydlog i gysylltu â'r TrawsCymru a gwasanaethau bysiau lleol eraill.

 

Hebddo, does gan nifer o'i ddefnyddwyr ddim mynediad i'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus ac yn ôl nhw, mae'r gwasanaeth yn eu helpu nhw i gadw eu swyddi, gweld eu meddygon teulu a chymdeithasu â'u ffrindiau.

 

Dywedodd teithwyr fel Janet Davies o Dalgarreg bod y gwasanaeth yn un hanfodol iddi a'i fod yn chwarae rhan bwysig yn sicrhau ei bod hi'n cael cadw ei hannibyniaeth.Mae hi'n defnyddio'r gwasanaeth yn wythnosol gan nad oes ganddi unrhyw ddull arall o deithio.

 

“Mae'r bws hwn yn wych - mae'r gwasanaeth mor ddibynadwy ac mae'r gyrwyr bob amser yn ddymunol," dywedodd.

 

Mae Anona Jones o Ffostrasol yn un sydd wedi bod yn defnyddio'r gwasanaeth ers amser maith iawn. Dywedodd ei bod hi dim ond yn gallu parhau i weithio yn Ysbyty Glangwili diolch i wasanaeth dibynadwy Bwcabus. Bellach mae Anona wedi ymddeol, ond mae'n parhau i ddefnyddio'r gwasanaeth ar gyfer cymdeithasu a dywedodd: “Heb Bwcabus, byddwn i mewn picil a byddai'n rhaid i ni symud.”

 

Caiff y gwasanaeth sy'n ymateb i'r galw a lansiwyd yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ar 24 Awst, 2009 ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ar ran partneriaeth draws-sirol.

 

Bu'r cynllun yn gymaint o lwyddiant iddo gael ei ymestyn i Sir Benfro yn 2017 er mwyn bod o fantais bellach i gymunedau gwledig.

 

Teithio hanfodol

 

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae pobl sy'n byw yn ein cymunedau yng ngogledd Sir Gaerfyrddin ac sydd heb fynediad i'r prif wasanaethau bysiau yn gallu archebu siwrnai sy'n caniatáu iddynt deithio ledled Dyffryn Teifi. Mae'n ei galluogi nhw i gael mynediad i ofal iechyd, gwasanaethau lleol, cyflogaeth, hyfforddiant neu ymweld â theulu a ffrindiau ac i gysylltu â gwasanaethau bysiau eraill er mwyn teithio ymhellach i lefydd megis Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chaerfyrddin.

 

“Rydym yn gwybod o siarad â'n teithwyr pa mor hanfodol y mae'r gwasanaeth wedi bod dros y 10 mlynedd ddiwethaf ac rydym yn gobeithio y bydd yn parhau i fod yn rhan o'u bywydau am nifer o flynyddoedd sydd i ddod."

 

I archebu siwrnai, ffoniwch 01239 801 601 neu ewch i www.bwcabus.info. Gellir archebu lle ar y gwasanaeth hyd at fis ymlaen llaw. Mae deiliad tocyn teithio rhatach yng Nghymru yn teithio am ddim. Derbynnir cardiau FyNgherdynTeithio.