Arddangosfa yn dathlu treftadaeth bêl-droed Cymru yn Wrecsam

27/08/2019

Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Mae arddangosfa newydd sy’n dathlu treftadaeth bêl-droed Cymru wedi agor yr haf hwn yn Amgueddfa Wrecsam.

Pêl-droed am byth! Cyflwyno Stori Pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn Pêl-droed yw’r arddangosfa ddiweddaraf wedi’i ysbrydoli gan Gasgliad Pêl-droed Cymru i’w agor yn Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

Mae’r arddangosfa yn tynnu sylw at hanes cyffrous pêl-droed Cymru trwy ei gysylltiadau â’r Rhyfel Byd Cyntaf, Trychineb Pwll Glo Aberfan, heriau teithio tramor, Gemau Olympaidd Paris 1924, cychwyn ffeministiaeth, anabledd a chwaraeon, pwysigrwydd un stryd arbennig yn Abertawe a man cychwyn y gêm yn nhref Wrecsam a phentref Rhiwabon.

 

Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwrthrychau a deunyddiau archifol o Gasgliad Pêl-droed Cymru a ddewiswyd gan ddau guradur gwadd, y ddau yn gefnogwyr selog o’r gêm. Mae’r casgliad yn ymddangos mewn cyfres o arddangosfeydd â themâu: Gemau Rhyngwladol Cartref, Sêr a Chymeriadau, Ewrop a’r Byd, Clwb a Gwlad a holl agweddau o’r Gêm. 

 

Cartref ysbrydol

 

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Yn sicr mae Wrecsam yn gartref ysbrydol i bêl-droed Cymru ac mae Amgueddfa Wrecsam wedi gofalu am Gasgliad Pêl-droed Cymru ers ei sefydlu yn 2000 gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 

“Mae’r cyhoeddiad diweddar o fwriad Llywodraeth Cymru i sefydlu Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Amgueddfa Wrecsam yn un sylweddol i’r ardal, y dref a’r amgueddfa. Efallai bod yr arddangosfa hon yn rhoi blas o’r hyn sydd i ddod.”

 

Fe fydd yr arddangosfa ar agor tan Ionawr 11eg y flwyddyn nesaf.