Aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn mynd ar daith trwy Ewrop

16/08/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae deuddeg aelod o Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wrthi yn teithio ledled Ewrop ar daith inter-rail, fel rhan o Raglen Ryngwladol CFfI Cymru.

Ar ddydd Sadwrn, 10fed Awst, fe wnaeth y tîm hedfan o faes awyr Manceinion i Zagreb, Croatia, a byddent yn ymweld â rhai o ddinasoedd fwyaf Ewrop, cyn teithio adref ar 25ain Awst. Byddent yn ymweld â chwe gwlad wahanol: ar ôl dechrau yng Nghroatia, byddent yn teithio i Slofenia, Hwngari, Awstria, Y Weriniaeth Tsiec, cyn gorffen yn Yr Almaen.

 

Yn dilyn llwyddiant y teithiau yn y gorffennol, dyma’r drydedd tro i’r daith gael ei chynnig drwy Raglen Ryngwladol CFfI Cymru, sy’n trefnu hyd at ddeg taith bob blwyddyn. Mae’r rhaglen yn gyfle gwych i aelodau ehangu eu gorwelion a chreu profiadau, o fewn a thu hwnt i amaeth, drwy deithio’r byd.

 

Ar ôl cwblhau ceisiadau ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, roedd gofyn i bob aelod mynychu diwrnod dethol Rhaglen Ryngwladol CFfI Cymru, a derbyn cyfweliadau ar gyfer y daith. Fe wnaeth hyn sicrhau fod y daith yn cael ei gynnig i unigolion a fyddai wir yn gwneud y mwyaf allan o’r profiad.

 

Cyfle anhygoel

 

Dywedodd Angharad Edwards, Cadeirydd Rhyngwladol CFfI Cymru; ‘Mae’r daith inter-rail yn gyfle anhygoel i aelodau ymweld ag atyniadau fwyaf Ewrop. Yn ogystal â hyn, mae’n darparu’r cyfle iddynt gwrdd ag aelodau eraill CFfI Cymru drwy’r daith, a gobeithio drwy hyn, fyddent yn datblygu ffrindiau ac atgofion oes.’

 

Mae’r daith hefyd yn ffordd effeithiol o hyrwyddo gwaith y Rhaglen Ryngwladol, a bydd y mudiad yn parhau i wella a datblygu’r rhaglen wych hwn mewn blynyddoedd i ddod.