Annog eisteddfodwyr i ganol tref Llanrwst i wario a mwynhau'r ardal leol

01/08/2019

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae tîm o wirfoddolwyr brwdfrydig sy’n gweithio ar ganolfan ddiwylliannol newydd ar sgwâr Llanrwst yn annog Eisteddfodwyr i ddod i fwynhau tref Llanrwst yn ystod yr wythnos er mwyn hybu busnesau’r ardal.

Mae hen adeilad trawiadol banc HSBC yn y dref bellach yn gartref i Fenter Iaith Conwy, sydd wedi cychwyn ar ran gyntaf y gwaith o ail-ddatblygu ac addasu’r adeilad.

 

Ers iddynt symud eu swyddfeydd yno ddechrau’r flwyddyn, mae paratoi ar gyfer yr Eisteddfod wedi bod yn rhan ganolog o’u gwaith.

 

Un o’u prif amcanion yw sicrhau bod ymwelwyr â’r Eisteddfod yn cael profiad o’r dref a’r ardal, a bod canol y dref yn rhan o gyffro’r Ŵyl.

 

Y bwriad yw cau’r sgwâr i gerbydau, fel y bydd yn lle braf i gerdded ac oedi am sgwrs a phaned yno, ac bydd cerddoriaeth fyw o gaffi Contessa ar y gornel.

 

Bydd rhaglen lawn o gigs bob nos yng ngwesty’r Eryrod hefyd wedi eu trefnu gan Gymdeithas yr iaith, gyda phabell anferth yn cael ei gosod o’i flaen. Mae gardd y gwesty mewn lleoliad hyfryd uwchben yr afon gyda golygfa wych o’r bont a chaffi hynafol Tu Hwnt i’r Bont gerllaw.

 

Dywedodd Meirion Davies, prif swyddog Menter Iaith Conwy.; “Rydan ni’n ffyddiog y bydd hi’n wythnos fythgofiadwy yn y dref. Rydan ni’n ffodus bod y meysydd carafannau i gyd o fewn pellter cerdded i’r dref, felly peidiwch â cholli’r cyfle i fwynhau’r awyrgylch. Mae busnesau lleol wedi gweithio’n galed i gefnogi’r Eisteddfod a’n gobaith ni ydi y byddan nhwythau hefyd yn elwa ar gael yr Eisteddfod yma.”

 

Bywyd newydd mewn hen adeilad

 

Mae hen adeilad y banc wedi bod yn fwrlwm o weithgarwch ers iddo ailagor fel canolfan i hybu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg. Roedd llwyddo i brynu’r adeilad yn gam pwysig ymlaen i Fenter Iaith Conwy.

 

Esboniodd Meirion Davies; “Mae’n ganolfan fwy addas inni allu ehangu’n gwaith, a bod yn berchen a'n heiddo ein hunain gan ein gwneud yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir. Er inni fod yn ffodus o gael cymorth gan Gronfa Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i brynu’r adeilad, mi fydd angen mwy o gyllid arnom i addasu ac ail-ddatblygu’r adeilad cyfan.”

 

“Mae neuadd hynod drawiadol ar lawr uchaf yr adeilad, ac mi fyddwn yn ymgynghori’n drylwyr efo pobl leol o ran y defnydd. Mi fydd angen tipyn o waith arni i’w gwneud yn addas ar gyfer y cyhoedd a rhaid inni gymryd pethau un cam ar y tro. Yn y cyfamser, mae croeso i bawb alw heibio yn ein swyddfa yn ystod wythnos yr Eisteddfod.”

 

Mae’r adeilad hefyd yn bencadlys cenedlaethol i Fentrau Iaith Cymru, corff sy’n hyrwyddo cydweithio rhwng y gwahanol fentrau iaith ledled Cymru, ac yn gartref i gwmni cyfieithu sydd wedi sefydlu gan Menter Iaith Conwy.

 

Rhwng pawb, mae tua 15 yn gweithio o’r adeilad, gan roi hwb economaidd sylweddol i ganol y dref.