Disgwyl miloedd i fynychu gorymdaith dros annibyniaeth yng Nghaernarfon

Bydd gorymdaith fawr dros Annibyniaeth i Gymru yn digwydd yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yma, gyda’r disgwyliad y bydd miloedd yn mynychu.

Mae ymgyrchwyr yn dweud ei bod yn gyfle i'r rhai sy'n angerddol am annibyniaeth, ac i'r rhai sy'n chwilfrydig ac am wybod mwy, i ddod allan i rannu syniadau, i ddysgu ac i gael hwyl.

 

Bydd y tyrfaoedd yn clywed grŵp amrywiol o siaradwyr, o'r digrifwr a'r gweithredwr gwleidyddol o Albanwr, Hardeep Singh Kohli, i weithredwyr cymunedol, i feirdd a cherddorion.

 

Dywedodd Mr Singh Kohli: "Mae'r troseddau parhaus a gyflawnir yn erbyn pobl Cymru yn niferus. O'r ymosodiad ar eu diwylliant hynafol a hardd, yr ymgais i ddiddymu'r Gymraeg dros y ddwy ganrif ddiwethaf, i ddigwyddiadau mwy diweddar fel gollwng Goldie Lookin Chain gan eu label recordio - dydy’n Cefndryd Celtaidd erioed wedi cael eu torri. Mae'n amser i Gymru, fel yr Alban, adfer ei hun fel cenedl. O Gastell y Fflint i Gas-gwent yn de, mae'n bryd i wlad y gân ganu eu cân unwaith eto."

 

Mae diddordeb mewn annibyniaeth i Gymru wedi bod yn cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda'r arolwg diweddaraf gan YouGov yn rhoi cefnogaeth i annibyniaeth ar 36%.

 

Dywedodd Gwyn Llewelyn, un o drefnwyr yr orymdaith: "Mae hyn wir yn mynd o nerth i nerth fel dewis amgen i’r hen wleidyddiaeth ddiflas sydd wedi ein siomi cymaint o'r blaen. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd eisiau dyfodol gwell i'w teulu a'u cymuned ymuno â ni yn yr orymdaith am annibyniaeth yng Nghaernarfon, gofyn y cwestiynau anodd a chymryd rhan yn llunio dyfodol ein gwlad."

 

Yn diddanu'r tyrfaoedd ar Faes y Dref fydd y canwr chwedlonol, Dafydd Iwan. Dywedodd Dafydd Iwan: "Mae traddodiad hir o ralïau ar Faes Caernarfon, ac rwy'n falch fod y Rali Annibyniaeth yn digwydd yno, a hynny dan faner amhleidiol a chydbleidiol sy'n adlewyrchu'r ysbryd newydd cadarnhaol sy'n tyfu yng Nghymru y dyddiau hyn."

 

Trefn yr orymdaith

 

Bydd pobl yn dechrau ymgynnull o tua 11 y.b., a bydd yr orymdaith yn dechrau'n brydlon am 1 y.p. o Faes Parcio Doc Fictoria. Yna bydd yn mynd i Balaclafa, ar hyd Stryd Pedwar a Chwech at Stryd y Plas, o amgylch y castell a gorffen ar y Maes ble bydd rali mawr yn digwydd.