Parcmyn ifanc yn dechrau ar eu gwaith dros yr Haf ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

27/06/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae dau Barcmon ifanc wedi dechrau ei gwaith dros yr Haf gyda Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng ngogledd a de sir Benfro.

Yn ôl Libby Higgins-Washbrook sy’n 19 oed a Jack Davies, sy’n 22 oed, mae eu swyddi newydd yn ddelfrydol gan eu bod wedi bod eisiau gweithio yng nghefn gwlad Cymru erioed.

 

Daw Libby o Wdig ac aeth i Ysgol Bro Gwaun ac yna i’r Chweched Dosbarth yn Ysgol Dewi Sant tra bo Jack yn dod o Steynton, Aberdaugleddau. Mae Jack newydd gwblhau gradd mewn Rheoli Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r ddau yn siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Un o brif gyfrifoldebau eu rolau dros yr haf yw hyrwyddo pethau lleol a dweud wrth ymwelwyr a phobl leol am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a ffyrdd o’i archwilio, yn cynnwys cerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir a llawer o deithiau gwe, a sut i helpu i ofalu am y lle hynod o arbennig hwn.

 

Helpu ymwelwyr

 

Wrth groesawu’r aelodau newydd i’r tîm, dywedodd Libby Taylor, Rheolwr y Gwasanaeth Parcmyn: “Bydd Libby yn darparu gweithgareddau ac yn helpu ymwelwyr drwy roi gwybodaeth iddynt yng ngogledd y sir o Abergwaun i Draeth Poppit. Bydd Jack yn gweithio o amgylch arfordir y de, rhwng Angle ac Amroth.

 

“Bydd y Porthmyn Haf wedi’u lleoli ar draethau a harbwrs ond byddant hefyd yn ymweld â sawl sioe, gŵyl a digwyddiad yn y sir yn cynnig gweithgareddau i deuluoedd a gwybodaeth helaeth am beth i’w weld a lle i fynd.”

 

Yn y gogledd, bydd Libby yn gweithio’n benodol gyda Carol Owen, Porthmon yr Ardal tra bydd Jack yn cysylltu yn y de â Chris Taylor, Porthmon yr Ardal honno.