Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y Dysgwyr

28/05/2019

Categori: Addysg, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019.

Mae Francesca, sy’n 23oed,  yn brentis graddedig mewn Marchnata. Hi yw’r unig berson o’i theulu sy’n siarad Cymraeg, ac Eidaleg yw ei theulu i gyd.

 

Dywedodd Francesca, “Dwi’n falch iawn o fod yn Eidalwraig a Chymraes  - dwy wlad brydferth! Mae dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd mewn sawl ffordd. Mae wedi agor drysau i mi i lyfrau newydd, cerddoriaeth newydd, gwleidyddiaeth newydd ac yn bwysicach, pobl newydd, pobl sy’n golygu’r byd i mi!”

 

Heriau

 

Mae’n ennill ar ôl diwrnod o heriau yn ymwneud â’r gystadleuaeth, a osodwyd i brofi iaith, hyder a gwybodaeth y tri chystadleuydd terfynol. Roedd y rhain yn cynnwys gwneud cyfweliad byw gyda BBC Radio Cymru a siarad cyhoeddus mewn cynhadledd i’r wasg brysur o flaen newyddiadurwyr a chamerâu teledu.

 

Y ddau gystadleuydd arall a ddaeth i’r rownd derfynol oedd  Molly Evans sy’n ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caer, yn astudio gradd mewn Ieithoedd Modern a  Jack Wilson yn wreiddiol o Warrington, sy’n astudio Cemeg ym Mhrifysgol Bangor. 

 

Nod Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr yw gwobrwyo unigolyn sydd wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg ac yn ymfalchïo yn eu Cymreictod. Caiff ei dyfarnu i unigolyn sydd yn dangos sut maen nhw’n defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd mewn coleg neu waith ac yn gymdeithasol yn ogystal â hyrwyddo ac annog y Gymraeg ymysg eraill.