Lansio cylchgrawn digidol newydd sbon i ferched yn eu harddegau

Fe fydd cylchgrawn digidol newydd sbon danlli i ferched yn eu harddegau yn lansio ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni.

Gyda chynnwys ffres, cyfoes, slic, bydd Lysh, a fydd yn rhad ac am ddim, yn rhoi sylw i amrywiaeth eang o bethau fel colur, gwleidyddiaeth, bandiau’r SRG, chwaraeon ac iechyd.

 

Yn wahanol i gylchgronau eraill bydd Lysh yn mynd yn syth at y gynulleidfa drwy bontio ystod eang o rwydweithiau cymdeithasol gan gynnwys Instragram, Facebook a Snapchat.

 

Yn llywio’r cyfan fydd y newyddiadurwr a’r golygydd, Llinos Dafydd, sy’n edrych ymlaen at fynd i’r afael â’r her newydd.

 

“Bydd y llwyfan newydd yma yn chwa o awyr iach i ferched ifanc Cymru,” meddai. “Bydd yn gyfle iddynt gael llais, a chael dweud eu dweud ar bynciau amrywiol sy’n apelio atyn nhw.

 

“Mae yna fwlch anferthol yn y farchnad ar hyn o bryd mewn deunydd Cymraeg i’r oed allweddol yma, a dw i’n edrych ymlaen at gyhoeddi erthyglau, blogiau a vlogiau difyr dros y cyfnod nesaf.”

 

Mae gan Lysh ddilyniant helaeth ar Instagram yn barod, ac mae llond llaw o ferched ifanc Cymru wedi cyfrannu vlogiau, gyda phynciau’n amrywio o gerddoriaeth, perfformio, eu barn ar Brexit a hyd yn oed wyna.

 

Lansiad

 

Bydd wefan Lysh Cymru yn lansio yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro, yn nhipi Syr Ifanc am 12pm ar 29 Mai.

 

Bydd y gantores a’r gyflwynwraig Lisa Angharad yn cyflwyno, a’r band Gwilym yn perfformio.

 

Yn ogystal bydd cyfle i ddrymio paent powdwr, a gwneud heriau gyda Lisa Angharad – mae croeso cynnes i bobl o bob oed.