Doniau clasurol Cymru yn dathlu 250 ers geni Beethoven

07/05/2019

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn 2020, bydd hi’n 250 o flynyddoedd ers geni un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd cerddoriaeth glasurol, a bydd cymuned gerddoriaeth Caerdydd yn dod â gweithiau mwyaf eiconig Beethoven at ei gilydd.

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD), Sinfonia Cymru,Neuadd Dewi Sant, ac Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn cyflwyno Beethoven 250 dros gyfnod o flwyddyn o ddathlu.

 

Fel rhai o’r uchafbwyntiau byddant yn ail-greu cyngerdd arbennig Beethoven yn y Theater an der Wien yn Fienna yn 1808. Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu’r anrhydedd o berfformio’r bumed a’r chweched symffoni, Concerto Rhif 4 i'r Piano, detholiadau o’r Offeren yn C Fwyaf a’r Ffantasi Gorawl Ionawr 19 2020. 

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Cyngor Caerdydd, y Cyng Peter Bradbury:  “Mae Caerdydd yn ddinas sy’n gyforiog o greadigrwydd, o’i chanolfannau llawr gwlad i’w neuadau cyngerdd a’r tu hwnt.  Bydd y flwyddyn hon o gyd-ddathlu, sy’n dynodi 250 o flynyddoedd ers geni Beethoven, yn gyfle arbennig i arddangos y doniau cerddorol sylweddol sydd gennym yma, y canolfannau gwych, a’r rhesymau pam rydyn ni’n credu bod gan y ddinas y potensial i fod yn Ddinas Gerdd go-iawn gyntaf y DU.”

 

Bydd dathliadau’r flwyddyn yn dechrau ym mis Ionawr gyda Thrio Beethoven ar gyfer y Piano yn D fwyaf ‘Ysbryd’ Ionawr 10 2020 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a bydd yn mynd ymlaen hyd at fis Tachwedd gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn perfformio corawl arloesol Beethoven Symffoni Rhif 9 ar Dachwedd 8.

 

Fel rhan o’r dathliadau pen-blwydd, mae cyfansoddwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi cael gwahoddiad i ysgrifennu gweithiau newydd wedi’u hysbrydoli gan Trio ‘Ysbryd’ Beethoven. Bydd the Gould Piano Trio yn dewis un o’r gweithiau hyn ac yn ei berfformio am y tro cyntaf yn Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Ionawr 10 ac yn perfformio’r darn gwreiddiol hefyd.

 

Daw Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru at ei gilydd mewn digwyddiad mawr yn Neuadd Dewi Sant, neuadd gyngerdd genedlaethol Cymru, i ail-greu Beethoven: Cyngerdd 1808 ar Ionawr 19. I agor y cyngerdd, bydd Cerddorfa WNO, o dan arweiniadCarlo Rizzi, yn perfformio Symffoni Rhif 6Ah! PerfidoGloria o’r Offeren yn C Fwyaf, a Concerto Rhif 4 i'r Piano gyda Steven Osborne. Bydd yr ail hanner, lle bydd BBC NOW yn perfformio, o dan arweiniad Jaime Martín a’r pianydd Llŷr Williams, yn cynnwys perfformiad oSymffoni Rhif 5Sanctus o’r Offeren yn C FwyafFantasy Op. 77 a’r Ffantasi Gorawl.

 

Ym mis Chwefror yn Neuadd Dewi Sant bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r animateur, Ruth Roasles, yn tywys cynulleidfaoedd ar daith ryngweithiol drwy amser i gwrdd â Beethoven, yr arwr cerddorol. Mae Orchestradventure! [4 Chwefror 2020]wedi cael ei gynllunio’n arbennig i ddal dychymyg plant ysgol. Drwy rym cerddorfa symffoni fyw, byddant yn darganfod mwy am y cyfansoddwr byddar, ac yn ystyried a oedd o bosib yn gallu clywed y dyfodol yn ei feddwl! Bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn adrodd hanes anhygoel Beethoven, gan gysylltu ei gerddoriaeth â champweithiau modern o gerddoriaeth ffilmiau poblogaidd.

 

Ar drothwy’r gwanwyn, bydd Sinfonia Cymru yn cyflwyno Concertos Cyflawn Beethoven i’r Piano ar un penwythnos ar 21 a 22 o Fawrth 2020. Pavel Kolesnikov fydd yn perfformio. Newydd droi’n 30 oed y mae’r cyn Artist Cenhedlaeth Newydd BBC Radio 3, ac mae’n prysur wneud enw iddo’i hun fel artist blaenllaw yn fyd-eang. Gábor Tákacs-Nagy fydd yn arwain Sinfonia Cymru, a hynny mewn tri chyngerdd yn Neuadd Hoddinott y BBC.

 

Croesawu Cerddorfa Aurora

 

Ym mis Mai, bydd Neuadd Dewi Sant yn croesawu aelodau Cerddorfa Aurora i berfformio Eroica gan Beethoven ar eu cof ar Fai 18 2020. Mae Cerddorfa Aurora yn ensemble sy’n enwog am berfformio symffonïau cyflawn ar eu cof. Bydd yn perfformio Symffoni Rhif 3 ‘Eroica’, sy’n ddarn hyderus a mynegiannol ac a arweiniodd at newid rheolau symffonïau am byth. Bydd cyflwynydd BBC Radio 3 Tom Service a’r arweinyddNicholas Collon yn datgymalu ac yn ail-greu campwaith Beethoven mewn cyflwyniad rhyngweithiol cyn y perfformiad. Bydd Nicola Benedettiyn dychwelyd i Gaerdydd i agor y cyngerdd, a bydd yn perfformio'r  Concerto i’r Ffidil gan Mendelssohn.

 

Bydd penllanw tymor Beethoven 250 yng Nghaerdydd yn cynnwys campwaith corawl Missa Solemnis ar Fehefin 5ed gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC o dan arweiniad Tadaaki Otaka yn Neuadd Hoddinott y BBC, a bydd yn dod i ben gyda Symffoni Rhif 9 ‘Corawl’ [8 Tachwedd] gyda pherfformiadau gan Gerddorfa a Chorws WNO , Corws Cymunedol WNO a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant o dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus.