Chwaraewr Cymru Connor Roberts yn darparu diffibrilwr ac hyfforddiant i glwb lleol

01/05/2019

Categori: Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Ymunodd amddiffynnwr Cymru ac Abertawe, Connor Roberts gydag elusen Calonnau Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yng Nghlwb pêl-droed Seven Sisters i gyflwyno diffibrilwr achub bywyd i’w glwb lleol fel rhan o ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am ddiffibrilwyr mewn clybiau pêl-droed led-led Cymru.

Yn dilyn y cyflwyniad, daeth nifer o chwaraewyr ieuenctid ac aelodau pwyllgor o’r clwb yng Nghastell Nedd at ei gilydd i gael hyfforddiant CPR yn y clwb.

 

Dywedodd Connor Roberts, amddiffynnwr Cymru ac Abertawe, “Nes i dyfu lan yn yr ardal ac mae dod yn ôl yma a bod yn rhan o’r fenter wych yma allai achub bywyd rhywun yn rhywbeth sy’n bwysig iawn i fi.”

 

Bwriad hirdymor y bartneriaeth rhwng CBDC a Chalonnau Cymru yw darparu diffibrilwyr, adnoddau a hyfforddiant i bob clwb pêl-droed yng Nghymru. Y gobaith yn y dyfodol yw y bydd pob chwaraewr a chefnogwr ymhob clwb pêl-droed yng Nghymru, boed fach neu fawr, yn cael mynediad at ddiffibrilwr achub bywyd.

 

Cafodd y bartneriaeth rhwng CBDC a Chalonnau Cymru ei sefydlu yn ystod sesiwn hyfforddi agored carfan Genedlaethol Cymru yn Wrecsam ym Mai 2018 ble cyfrannodd y tîm eu ffioedd chwarae i ariannu’r 6 diffibrilwr cyntaf, un i bob cymdeithas bêl-droed ranbarthol yng Nghymru.

 

Partneriaeth

 

Ychwanegodd Sharon Owen, Cyfarwyddwr Elusen Calonnau Cymru, “Cafodd y bartneriaeth rhwng Calonnau Cymru a CBDC ei ffurfio fis Mai diwethaf a gyda chymorth CBDC, rydym wedi rhoi 10 diffibrilwr i glybiau ledled Cymru. Rydym yn cydnabod bod llawer mwy o glybiau i gefnogi a hyfforddi eto ac rydym yn edrych ymlaen at gyd-weithio yn y dyfodol.”

 

I ymuno gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru a phrif elusen y galon yng Nghymru i ddiogelu ein pêl-droedwyr a chefnogwyr dros y wlad, gallwch gyfrannu drwy’r wefan JustGiving. Er mwyn gwneud cais am ddiffibrilwr ewch i'r wefan