Eich cyfle i gymryd rhan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

23/02/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ogystal â bod yn gartref i gynyrchiadau lleol a rhyngwladol mae Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref i nifer fawr o weithgareddau am ddim a chyfranogol. Mae ei rhaglen diweddaraf, sy’n amlinellu’r ddigwyddiadau yma, Dy Le Di (Maw– Mai 2012) ar gael i chi ei lawrlwytho neu codwch un y tro nesaf i chi fynd draw i’r Ganolfan. Dyma rai o uchafbwyntiau’r rhaglen i chi cael blas o’r hyn sydd ar y gweill.


Mae Wythnos Ddysgu Celtaidd yn un o gyfres o wythnosau y mae’r Ganolfan yn eu cynnig er mwyn i’w hymwelwyr, grwpiau cymunedol ac ysgolion ddod yn nes at gelfyddyd benodol. I ddathlu cynhyrchiad Michael Flatley o Lord of the Dance, gaiff ei berfformio yn y Ganolfan, Celtaidd yw thema’r wythnos dan sylw. Yn ystod yr wythnos bydd gweithdai, perfformiadau, noson gig Celtaidd gyda Rustly Shackle a Guto Dafis, a diwrnod wedi’i glustnodi’n arbennig i deuluoedd gael cymryd rhan.

 

 

Wrth i ni symud at gyfnod y Pasg, mae’r Ganolfan wedi neilltuo diwrnod cyfan i rheiny yn eich mysg sy’n dysgu Cymraeg.  Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol mae Baylingo yn dychwelyd i’r Ganolfan. Ynghyd â chyfle i fwynhau gweithdai a pherfformiadau am ddim, mae’r Ganolfan hefyd wedi creu taith dywys yn arbennig i ddysgwyr Cymraeg. Cewch fwynhau darganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i lenni’r adeilad eiconig, a dysgu rhywfaint o eirfa Cymraeg ar y ffordd.