Cyfraniad oes Bedwen Lyfrau 2019 yn cael ei gyflwyno i Aled Lewis Evans

29/04/2019

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru bod Gwobr Cyfraniad Oes eleni yn cael ei gyflwyno i Aled Lewis Evans yn ystod Bedwen Lyfrau 2019.

Mae’n cael ei adnabod yn lleol ac yn genedlaethol fel awdur, tiwtor a phregethwr cynorthwyol. Roedd hefyd yn athro yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam am dros ddeng mlynedd.

 

Ar ddydd Sadwrn, Mai 11eg am 2pm yn Saith Seren, Wrecsam fel rhan o'r Fedwen Lyfrau, bydd Aled yn cael ei holi gan y bardd Hywel Griffiths am ei yrfa, yna bydd Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn cyflwyno’r dlws iddo. 

 

Dewch i’w gefnogi

 

Yn ôl tudalen Facebook Cwlwm Cyhoeddwyr, "Croeso mawr i bawb ddod draw i’w gefnogi! Llongyfarchiadau gwresog i chi Aled!"

 

Yn ystod y dydd bydd sesiynau, sgyrsiau a gweithdai creadigol di-ri ar gyfer plant, pobol ifanc ac oedolion - yn siaradwyr Cymraeg a dysgwyr - gyda Anni Llŷn, Rhys Meirion, Bethan Gwanas, Sali Mali a Magi Ann, Arwel Vittle a mwy.