Amgueddfa yn cynnig ffordd newydd i hybu llesiant ymhlith pobl sydd ag awtistiaeth

25/04/2019

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa yn Llanelli yn cynnig ffordd newydd o ymchwilio a mwynhau ei harddangosfeydd a'i thiroedd i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth, dementia neu anghenion ychwanegol eraill.

Mae Amgueddfa Parc Howard Cyngor Sir Caerfyrddin, sydd wedi'i lleoli mewn hen blasty mewn erwau o diroedd a pharcdir trawiadol, wedi dechrau cynnal 'sesiynau hamddenol' a fydd ar gael ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis.

 

Mae tîm amgueddfeydd y sir am i bobl sy'n cael eu llethu gan brofiadau synhwyraidd gael cyfle i fod yn rhan o weithgareddau galw heibio neu hunan-dywys, heb y prysurdeb arferol.

 

Mae'r sesiynau am ddim yn arbennig o addas ar gyfer ymwelwyr ag awtistiaeth, dementia neu anghenion eraill, a'u brodyr a'u chwiorydd, rhieni, ffrindiau a gofalwyr. 

 

Dywedodd Morrigan Mason, Rheolwr Datblygu Amgueddfeydd: “Bydd pob sesiwn yn cael ei thema ei hun ac yn cael ei hysbrydoli gan yr amgueddfa megis ffosiliau, tecstilau, archeoleg, a phaentio. Gall ymwelwyr ddisgwyl cael cyfleoedd i drin a thrafod gwrthrychau, gwneud neu greu rhywbeth i fynd ag ef adref, a phropiau i'w defnyddio wrth fynd o amgylch yr amgueddfa.

 

“Ar ôl y sesiwn, gall ymwelwyr wneud y gorau o'r daith a mwynhau'r wâc ar y tiroedd neu'r mannau chwarae i blant a phobl ifanc.”

 

Lle delfrydol

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Ganrif yn ôl, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, daeth Amgueddfa Parc Howard yn lle adfer i gyn-filwyr, ac mae ei lleoliad tawel yng nghanol y parcdir prydferth yn golygu ei fod dal yn lle perffaith i gynnig ffyrdd newydd o hybu llesiant a chynhwysiant.

 

“Rydym ni'n falch o gael cynnig y sesiynau hamddenol hyn i wneud yr amgueddfa'n lle hygyrch a phleserus i bawb ymweld ag ef.”

 

Mae sesiynau hamddenol yr amgueddfa yn rhad ac am ddim, er bod archebu'n cael ei argymell er mwyn trafod mynediad a'r hyn y gellir ei ddisgwyl.

 

Bydd y sesiwn nesaf yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn, 4 Mai, gan ddechrau am 10am, a'r artist Louise Bird fydd yn cynnal gweithgaredd ar decstilau a gwead. 

 

Bydd sesiynau 2019 yn cael eu cynnal ar Fehefin 1, Gorffennaf 6, Awst 3, Medi 7, Hydref 5, Tachwedd 2 a Rhagfyr 7.