Menter gymunedol yn agor ei drysau yn Llanymddyfri

18/04/2019

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

MAE menter gymunedol newydd wedi agor ei drysau'n swyddogol yn Llanymddyfri yn Sir Gâr.

Mae'r Gannwyll yn amgueddfa newydd ac yn ganolfan wybodaeth i dwristiaid yn yr hen Ganolfan Dreftadaeth yn y dref. Mae wedi'i henwi i anrhydeddu'r Ficer Prichard, a gyfansoddodd gerddi mewn cyfrol yn dwyn y teitl Canwyll y Cymry.

 

Mae'r ganolfan wedi'i sefydlu gan grŵp o wirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr, ac mae'n cynnwys arddangosfeydd hanesyddol a diwylliannol o Lanymddyfri a'r ardal gyfagos.

 

Cafodd ymwelwyr a gwesteion arbennig y cyfle cyntaf i weld yr arddangosfeydd yn ystod yr agoriad swyddogol ar ddydd Sadwrn, 13 Ebrill.

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cefnogi'r elfennau twristiaeth o ran arian a logisteg yn y ganolfan sydd wedi'i lleoli'n strategol yng nghanol y dref, sy'n borth pwysig i'r sir o gyfeiriad Bannau Brycheiniog.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Hamdden, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'r Gannwyll yn enghraifft wych arall o sut yr ydym, fel Awdurdod, yn cefnogi'r gwaith o adfywio cymunedau lleol ac yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, yn enwedig mewn diwydiant mor bwysig â'n diwydiant twristiaeth. Daw'r bennod newydd a chyffrous hon ar gyfer yr adeilad hwn yng nghanol y dref yn dilyn ein cyfraniadau diweddar at wella ymwybyddiaeth o Twm Siôn Cati drwy osod arwyddion ychwanegol i'r safle o'r dref. Hoffwn longyfarch pawb a gymerodd ran ar eu gwaith caled a'u hymroddiad i agor yr amgueddfa newydd hon a'r ganolfan ymwelwyr, a hoffwn ddymuno pob lwc i bob un ohonynt yn eu menter newydd."

 

Hyrwyddo’n well hanes lleol

 

Dywedodd y Cynghorydd Handel Davies, aelod lleol ac un o'r Ymddiriedolwyr: "Nod deublyg y fenter gyffrous hon, Y Gannwyll, yw hyrwyddo'n well ein hanes lleol a phwysleisio'r prif atyniadau a gweithgareddau lleol yn Llanymddyfri ac o'i hamgylch er mwyn annog ymwelwyr i stopio ac aros am gyfnod hirach i'w mwynhau. Gan fod cynifer o chwedlau ac enwogion Cymru yn gysylltiedig â'r ardal, o Ogof Twm Siôn Cati i Lywelyn ap Gruffydd Fychan, i Forwyn Llyn y Fan a Meddygon Myddfai, i'r Ficer Prichard a William Williams Pantycelyn a'i emyn enwog 'Pererin Wyf' a llawer mwy. Mae'r dref eisoes yn boblogaidd ymhlith pysgotwyr, cerddwyr a beicwyr, ac rydym yn benderfynol y bydd yr ardal odidog hon yng ngogledd Sir Gaerfyrddin, drwy fentrau megis yr un yma, yn dod yn gyrchfan fwyfwy poblogaidd i dwristiaid a fydd yn rhoi hwb i'r economi leol."