Pobl ifanc Aberaeron yn glanhau sbwriel o'r traethau

03/04/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bu Llysgenhadon Cymunedol ifanc Aberaeron yng Ngheredigion yn glanhau traeth Aberaeron yn ystod eu awr ginio yn ddiweddar, wrth iddynt ddysgu am edrych ar ôl eu hamgylchedd o’i cwmpas.

Disgyblion Ysgol Gyfun Aberaeron ac aelodau o Glwb Ieuenctid Aberaeron yw Llysgenhadon Cymunedol Aberaeron. Mae’r grŵp yn rhan o Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion a caiff ei arwain gan wirfoddolwyr ifanc a bobl ifanc lleol.

 

Dywedodd Rebeca Davies, Gweithiwr Ieuenctid, seiliedig yn Ysgol Gyfun Aberaeron, “Gwnaeth y llysgenhadon waith gwych yn trefnu a chynnal eu prosiect cymunedol cyntaf, a oedd wedi'i gynllunio'n a’i weithredu’n effeithiol. Mae'n wych gweld bod ein pobl ifanc mor awyddus i gymryd rhan a rhoi eu hamser er budd eu cymunedau lleol. Da iawn i Lysgenhadon Cymunedol Aberaeron! ”

 

Erbyn hyn mae gan y grŵp, a sefydlwyd yn ddiweddar, 20 aelod rhwng 11-18 oed, a'i nod yw trefnu a chynnal gweithgareddau a digwyddiadau sydd o fudd i'r gymuned o gwmpas Aberaeron.

 

Rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned

 

Dywedodd Thomas Evans, Prif Fachgen, Ysgol Gyfun Aberaeron a Gwirfoddolwr Ifanc gyda Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Ceredigion, “Cafwyd amser gwych yn cynnal ein prosiect cymuned cyntaf sef casglu sbwriel ar ein traeth lleol. Roedd yn gyfle gwych i roi rywbeth nôl i’n cymuned, a dyna prif fwriad y grŵp. Mae'r grŵp yn edrych ymlaen at ein prosiectau cymunedol nesaf!”

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn Wasanaeth dynodedig i bobl ifanc rhwng 11-25 oed yng Ngheredigion. Mae’n wasanaeth sy’n ymrwymo i gefnogi datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgiadol pobl ifanc drwy gymorth arbenigol a darpariaeth mynediad agored.