Nawdd newydd i dîm pêl-droed merched Cymru

02/04/2019

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth tair blynedd newydd rhwng cwmni arwerthu Boots a Thîm Cenedlaethol y Merched – y cytundeb masnachol mwyaf mewn chwaraeon merched yma yng Nghymru.

Fel rhan o’r bartneriaeth dair blynedd, bydd gan Boots fynediad at lu o hawliad gan gynnwys hysbysebion mewn gemau a brandio o amgylch y cae, ymddangosiadau chwaraewyr a lletygarwch.

Bydd y bartneriaeth, sydd yn cwmpasu cyfnod twrnamaint Ewro 2021 Merched UEFA yn Lloegr, yn canolbwyntio ar adrodd straeon rhai o unigolion mwyaf ysbrydoledig pêl-droed merched i ysbrydoli merched ifanc ledled y wlad i gymryd rhan yn y gêm.

 

Mae Boots wedi cefnogi a galluogi merched i deimlo’n dda am dros 170 o flynyddoedd ac maen nhw’n falch o gyhoeddi eu bod yn cefnogi pêl-droed – un o’r chwaraeon sy’n tyfu gyflymaf ymysg merched. Bydd Boots hefyd yn sefydlu partneriaeth gyda thimau cenedlaethol Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon.

 

Yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous ar gyfer gêm y merched, mae’r bartneriaeth tair blynedd yn nodi’r tro cyntaf erioed i unrhyw frand neu fanwerthwr i noddi’r pum Tîm Merched Cenedlaethol. Drwy’r bartneriaeth, bydd Boots yn helpu dyrchafu proffil pêl-droed merched ledled Prydain, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon.

 

Wrth egluro sut y mae’n ymhyfrydu yn y bartneriaeth, dywedodd Prif Weithredwr CBDC Jonathan Ford: “Mae Boots eisiau ysbrydoli merched i fod y fersiwn gorau o’u hunain ac yng Nghymdeithas Bêl-droed Cymru, rydym eisiau gwneud yr un peth mewn pêl-droed a gwireddu eu potensial ar ac oddi ar y cae, boed hynny fel chwaraewr elît, rhywun sy’n chwarae am hwyl, hyfforddwraig, dyfarnwraig neu’n ehangach o fewn y gêm.

 

“Rydym eisiau mynd i bartneriaeth gyda brandiau sydd yn gallu ein cefnogi i godi ymwybyddiaeth o amgylch gêm y merched yng Nghymru – i herio argraffiadau a dod ar daith gyda ni i gyrraedd ein targed uchelgeisiol o 20,000 o ferched yn chwarae yng Nghymru yn 2024.

 

Sicrhau mwy o fuddsoddiad

 

“Dyma’r fargen noddi fwyaf hyd yn hyn ar gyfer chwaraeon merched yng Nghymru. Rydym yn gobeithio y bydd partneriaeth lwyddiannus gyda Boots yn dangos y buddion i frandiau sy’n ystyried noddi chwaraeon merched yng Nghymru ac y gallwn symud ymlaen i sicrhau rhagor o fuddsoddiad yng ngêm y merched. Mae Boots yn arwain y ffordd i frandiau masnachol eraill gefnog chwaraeon Merched yng Nghymru.”

 

Dywedodd Helen Normoyle, Cyfarwyddwr Marchnata yn Boots UK: “ Mae’n hynod gyffrous gweld sut mae pêl-droed merched wedi esblygu a thyfu dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig fel manwerthwr sy’n falch o hyrwyddo hawliau merched i fyw’n dda, teimlo’n well ac edrych yn grêt.

 

“Mae Boots gyda hanes cryf o gefnogi merched ac fe wnaethon ni sefydlu ein tîm chwarae merched ein hunain mor bell yn ôl â 1894. Mae 43% o ferched yn credu nad oes digon o fodelau rôl merched mewn chwaraeon2, ond rydym ni’n gwybod nad yw hynny’n wir.

 

“Drwy ein partneriaeth rydym yn edrych ymlaen at roi cyfle i adrodd eu straeon i helpu annog merched eraill i brofi’r hyder trawsnewidiol y gall chwaraeon ei roi.”