Busnesau cig Cymreig yn elwa mewn cynhadledd yn Llundain

28/03/2019

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Teithiodd Hybu Cig Cymru i ddigwyddiad bwyd a diod rhyngwladol yn arena ExCeL Llundain y mis hwn, pan elwodd nifer o fusnesau cig coch Cymru o'r profiad wrth werthu brand Cymru i weddill y byd.

Mae IFE yn ddigwyddiad enfawr yng nghalendr y diwydiant bwyd, sy’n cynnwys 1350 o arddangoswyr. Fel rhan o’i ymgyrch farchnata gwanwyn ym Mhrydain, cynhaliodd HCC drafodaethau â chwmnïau o'r sectorau manwerthu, gwasanaeth bwyd a chaffael cyhoeddus, yn ogystal â threfnu arddangosiadau o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn theatr goginio Llywodraeth Cymru.

 

Roedd y cogyddion ifanc dawnus, Calum Smith a Dalton Weir, o Gymdeithas Goginiol Cymru, yn helpu HCC i arddangos hyblyrwydd cynnyrch o Gymru. Paratôdd Calum a Dalton amrywiaeth o brydau i demtio prynwyr, o ganon Cig Oen Cymru i risotto blasus.

 

Dywedodd Emily Davies, Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad Prydain ar ran HCC; “Yn IFE roedd prynwyr pwysig o’r diwydiant gwasanaeth bwyd - yn enwedig cyflenwyr gwestai a bwytai o bob rhan o dde Lloegr. Roedd cynrychiolwyr hefyd o’r sector prydau parod, o gwmnïau sy'n ymwneud â datblygu bwydlenni ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus fel y GIG, yn ogystal â rhai prynwyr rhyngwladol.

 

Parch i frandiau Cymreig

 

“Roedd y digwyddiad hwn yn un gwerth chweil i ni. Cawsom gyfarfod â nifer o gwmnïau a fynegodd ddiddordeb mewn sicrhau cyflenwad o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

 

“Mae’n brandiau Cymreig yn uchel eu parch, gartref a thramor. Cawsom y cyfle i siarad am sut y mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn opsiynau iach a chynaliadwy, a diolch i'n cogyddion ifanc, Calum a Dalton, gallem fod yn siŵr bod darpar gwsmeriaid yn cael blas gwych ar ein cynnyrch! ”

 

Dywedodd Arwyn Watkins, Llywydd Cymdeithas Goginiol Cymru; “Mae Calum Smith a Dalton Weir yn aelodau o garfan Tîm Coginio Iau Cymru sydd mewn hyfforddiant i gystadlu yng Ngemau Olympaidd Coginio IKA yn Stuttgart ym mis Chwefror 2020.