Gweithgareddau i ddathlu Gŵyl Dewi ym marchnadoedd Sir Gâr

27/02/2019

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bwriedir cynnal llu o weithgareddau ym marchnadoedd Sir Gaerfyrddin er mwyn dathlu Gŵyl Dewi.

I nodi'r wythnos hon, bydd baneri Cymru'n amlwg yn y marchnadoedd a bydd y masnachwyr yn gwisgo lan. Bydd cerddoriaeth Gymraeg i'w chlywed yn neuadd y farchnad hefyd.

 

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, sef dydd Gwener yma, caiff siopwyr eu diddanu gan Gôr Curiad a fydd yn canu tu fas i gaffi'r Teapot rhwng 10am ac 11am ym Marchnad Llanelli, ac yn dilyn hynny bydd celf, crefftau, a phaentio wynebau rhwng 1.30pm a 3.30pm. 

 

Bydd Band y Lleng Brydeinig yn perfformio yn Sgwâr Stepney rhwng 11.30am a 1.30pm.

 

Bydd masnachwyr Cynnyrch Lleol yng Nghaerfyrddin yn addurno eu stondinau ac yn gwerthu cynnyrch Cymreig yn y farchnad dan do ar 1 Mawrth.

 

Fe fydd uchafbwynt Wythnos Gŵyl Dewi yng Nghaerfyrddin ar yr  Ail o Fawrth pan gynhelir Parêd Gŵyl Dewi a fydd yn dechrau am 11am o Eglwys San Pedr.

 

Mae gan y farchnad dan do bopeth sydd ei angen arnoch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gan gynnwys gwisg Gymreig draddodiadol i blant ysgol ac ategolion Cymreig eraill. 

 

Masnachwyr lleol

 

Yn ogystal trwy gefnogi eich masnachwyr lleol gallwch hefyd gael cynhwysion lleol o ansawdd da am brisiau rhesymol sy'n cynnwys caws, bara, pice ar y maen, bara brith, llysiau ffres a chig ar gyfer eich Cawl. 

 

Hefyd mae'n gyfle gwych i feddwl am Sul y Mamau - gallwch gael cardiau, anrhegion, colur a llawer mwy i'ch mamau cyn 31 Mawrth.

 

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Dewch draw i weld beth sydd ar gael yn y farchnad ac i gael rhai ryseitiau gwych gan ddefnyddio'r cynhwysion sydd ar gael yn y farchnad. Trwy wneud hyn, byddwch yn cefnogi busnesau annibynnol arbennig."