Lansio cystadleuaeth i ganfod barn disgyblion cynradd am eu cinio ysgol

25/02/2019

Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae cystadleuaeth newydd wedi’i lansio i ddarganfod beth yn union yw barn disgyblion cynradd am eu cinio ysgol.

Mae’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru yn gofyn i blant dros Gymru ddweud beth hoffen nhw ei weld wedi’i weini ar eu platiau yn yr ysgol. Bydd gofyn i ymgeiswyr dynnu llun pum prif gwrs ac egluro pam fod bwyta diet iach a chytbwys yn bwysig.

 

Mae lansiad y gystadleuaeth newydd, ar y cyd gydag Urdd Gobaith Cymru, yn cyd-fynd â Gŵyl Ddewi ac yn rhan o ymdrech HCC i hyrwyddo cig coch ym marchnad y DU yn y cyfnod cyn Brexit. Y bwriad yw dangos pwysigrwydd bwyta diet iach a chytbwys o oed ifanc a sut gall hynny gynnwys cig coch o Gymru.

 

Bydd yr enillydd yn derbyn pecyn o nwyddau coginio gwerth £150 a gwers goginio gyda chig coch yn yr ysgol gyda’r cogydd teledu, Elwen Roberts o Hybu Cig Cymru.

 

Dywedodd Elwen: “Mae bwyta’n iach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr yn nes ymlaen mewn bywyd, felly mae’n bwysig ein bod yn cyflwyno’r manteision i’n plant o oed ifanc. Gall hyn gynnwys bwyta cig coch heb lawer o fraster sy’n help i gadw pobl o bob oed yn iach. I blant, mae bwyta cig coch fel rhan o ddiet cytbwys yn gwneud cymaint o les, yn cynnwys cadw gwaed yn iach i daclo blinder; mae’n cyfrannu at dwf a chryfder esgyn a chyhyrau; ac yn helpu’r system imiwnedd i weithio. Mae hyn i gyd yn bwysig ar gyfer datblygiad addysgol.

 

“Ein gobaith yw y bydd y gystadleuaeth yma’n gwneud plant i feddwl am y bwyd maen nhw’n ei fwyta a sut i fwynhau cig coch Cymru ochr yn ochr ag amrywiaeth o gynhwysion maethlon eraill.”

 

Hogi sgiliau bywyd

 

Dywedodd Mari Williams, golygydd Cip a Bore Da: “Fel sefydliad, mae’r Urdd wedi ymrwymo i gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc i ddatblygu a hogi sgiliau bywyd. Mae coginio, bwyd a maeth, a chynllunio prydau yn sicr yn sgiliau gwerthfawr iawn a gobeithiwn y bydd plant ysgol Cymru’n troi’n gogyddion creadigol ar gyfer y gystadleuaeth wych yma.”

 

Mae manylion y gystadleuaeth ar wefan Hybu Cig Cymru ac yng nghylchgronau’r Urdd, Cip a Bore Da.