Diwrnod o ddathlu i'r teulu yn Wrecsam ar ddydd Gŵyl Dewi

22/02/2019

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu diwrnod o ddathlu i’r teulu cyfan ar Ddydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Pawb, Wrecsam ar Fawrth y 1af.

Bydd Tŷ Pawb yn llawn bwrlwm gyda stondinau yn gwerthu cynnyrch Cymreig o 10:00y.b. ymlaen. Mi fydd digon i ddiddanu’r plant hefyd, gyda chrefftau a Sinema Atgofion yn y prynhawn yn arddangos rhai o hoff gartwnau Cymru, Wil Cwac Cwac a Superted.

 

Yn ôl yr arfer bydd yr orymdaith flynyddol hefyd yn ymgasglu tu allan i Neuadd y Dref o 12.45y.p. ymlaen gan ddechrau’n brydlon am 1.00y.p. o dan arweiniad ysbrydoledig Band Cambria. Mi fydd wedyn yn ymlwybro drwy’r dref cyn gorffen yn Nhŷ Pawb, lle bydd y dathliadau’n parhau gydag adloniant byw gan Gôr DAW ac Andie Hickie. Caiff enillwyr y gystadleuaeth addurno ffenestri Gŵyl Ddewi eu cyhoeddi a mi fydd cyfle hefyd i bawb ganu Calon Lân a Hen Wlad fy Nhadau. Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd eisiau ymuno yn y dathliadau. 

 

Croeso

 

Dywedodd Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam, Gill Stephen,“Mae croeso mawr i bawb o bob oedran ymuno yn yr hwyl eto eleni , siaradwyr Cymraeg ai peidio. Mae’r digwyddiad hynod boblogaidd hwn yn gyfle i bawb yn Wrecsam dathlu Cymreictod y dref.”