Cymuned Caergybi yn dathlu mewn cyngerdd

15/02/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd criw eiddgar o bobl ifanc Ynys Môn yn cynnal cyngerdd i bobl o bob oed yng Nghaergybi nos Iau nesaf, er mwyn i’r gymuned ddod ynghyd a chlosio i ddathlu traddodiad Cymraeg Gŵyl Dewi.

Cynhelir y cyngerdd yn Ysgol Uwchradd Caergybi gyda’r ysgol uwchradd, a phump o ysgolion cynradd yr ardal yn cymryd rhan, sef ysgolion Cybi, Llanfawr, Kingsland, Santes Fair, a’r Fali.

 

Bwriad y bobl ifanc sy’n perfformio yn y cyngerdd yw, o gynnig tocynnau am bris gostyngol o £1, i ddenu ystod eang o’r gymuned fwynhau eu canu ag adrodd. A thrwy agor y drysau am 5:30pm a chynnig lluniaeth, gobaith yr Ysgol Uwchradd oedd cynnig cyfle i gymdeithasu cyn dechrau’r cyngerdd.

 

I gefnogi’r bobl ifanc mae grŵp poblogaidd o’r dref, Y Brodyr Magee, yn cyfrannu yn hael o’u hamser a’u talent gan rannu cyfansoddiadau gwreiddiol a chyfredol iawn ‘Libertat a Catalunya’ yn ogystal ag ‘ Y Wladfa‘. Bydd diweddglo dramatig i’r cyngerdd wrth i’r perfformwyr oll ymuno â Chôr Meibion Caergybi i ganu ar y llwyfan, cyn hynny fodd bynnag mae’r Côr, hefyd yn hael o’u hamser, yn addo gwledd o ganu gyda chaneuon anthemic megis ‘Ffinlandia’ a’r ‘Anthem Geltaidd’.

 

Mae tocynnau ar werth yn Ysgol Uwchradd Caergybi ac o swyddfa MônCF, ond byddant hefyd ar gael ar y drws ar y noson.

 

Paratoi at orymdaith

 

Mae’r cyngerdd yn rhan o ymgyrch y dref i ddathlu Gŵyl Dewi, gan gofio fod Sant Cybi ei hun yn frawd i Non, sef mam Dewi Sant. Pythefnos yn hwyrach ar y 7ed o Fawrth am 10yb, yn dechrau o Eglwys Santes Fair, bydd y dref yn dathlu gyda gorymdaith fawreddog sydd eleni wedi denu ymwelwyr o’r Iwerddon i gyd-ddathlu.