Ydy pris mynediad i’r Eisteddfod Genedlaethol yn werth yr arian?

Ar ôl sawl dydd o gystadlu, siopa a chymdeithasu mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi denu miloedd o bobol ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

 

Yn ystod yr amser paratoi a hefyd yn ystod y dyddiau cyntaf mae nifer o bobol wedi sôn am lwyddiannau'r eisteddfod a nifer wedi sôn am elfennau lle mae modd gwella.

 

Un o'r elfennau sydd wedi bod yn amlwg iawn ar Trydar a Facebook dros yr wythnosau diwethaf yw pris mynedfa i'r maes, gyda rhai yn meddwl fod y pris yn un rhesymol a rhai yn anghytuno. Beth yw eich barn chi?  A yw prisiau mynediad yn deg?

 

Dyma be ddwedodd y digrifwr Phil Evans:

 

"I am a fan of the Eisteddfod Genedlaethol Cymru and truly believe that all of us should support welsh culture and tradition. However, they MUST get the pricing right. They are clearly way off the mark. They are excluding so many people, families, young and old."

 

"They are not making it easy for people to try, buy in, or check out what goes on in the Eisteddfod. The entry fees are so out of reach for the majority of the population. Who makes these pricing decisions? It's time for change. Time to make it easy for families and people to buy."

 

Dyma be ddywedodd Mike Furley:

 

"My children are fluent welsh speakers and when they looked at the programme of events and activities they decided they didn't want to go in ...How dare you question my parenting ability's ...people like you ramming the language and culture down peoples throats is probably whats killing the language."

 

Dyma be ddywedodd Myfanwy Cowdy:

 

"Gwnewch yn fawr o'r ŵyl Genedlaethol. Nid oes ei thebyg ar gael. Llawer o waith caled i drefnu popeth dwi'n siwr."

 

Dyma be ddywedodd Steff Rogers:

 

"Er ei fod yn ddrud, ma'r @eisteddfod yn brilliant."

 

Dyma be ddywedodd Elen Rice:

 

"Falle fydde fe yn syniad fod gan y stiwardiaid fap o'r meysydd parcio er mwyn helpu pobl fel fi naeth ddim sylwi ar enw'r maes parcio, a pan gofynais pa fws i'r maes parcio goferbyn a machynys yr ateb a gefais oedd dwi'm yn gwbod dwi ddim yn lleol a does na ddim map. Falle bws yr un i maes parcio 1,2 a 3 hefyd, dim un i'r holl rhai!! Wedi joio mas draw ta beth a'r gwr (sais) wedi mwynhau ei brofiad cynta' o 'steddfod (heblaw am y bysus). Nol fory!"

 

Beth yw eich barn chi?

 

Fe fyddwn yn danfon canlyniadau'r holiadur hwn ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw e-bost. Diolch yn fawr i chi am eich amser. 

 

Mae'r holiadur wedi cau, fe fyddwn yn cyhoeddi'r canlyniadau ar y wefan yn fuan.