Croesawu adroddiadau o'r wasg yn Japan dros rewi adeiladu atomfa Wylfa Newydd

11/01/2019

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad PAWB sy'n ymgyrchu yn erbyn codi Wylfa B wedi croesawu adroddiadau o'r wasg yn Japan sy’n awgrymu’n gryf y bydd cwmni Hitachi yn rhewi eu prosiect i godi atomfa yn yr Wylfa ar Ynys Môn.

Dywedodd Dylan Morgan ar ran y mudiad, "Os bydd hyn yn cael ei gadarnhau mewn cyfarfod o Fwrdd Hitachi yr wythnos nesaf yna bydd yn rhyddhad i bob un ohonom sy’n poeni am ddyfodol ein hynys, ein gwlad,ein hiaith, yr amgylchedd ac yn wir am ynni cynaliadwy."


Mae mudiad PAWB wedi rhybuddio fod y costau ynglŷn â phrosiect Wylfa yn debygol o fod yn faen tramgwydd angheuol i’r prosiect. Hyd yn hyn, mae buddsoddiad sylweddol wedi dod gan Gyngor Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a’r Deyrnas Unedig yn hybu Wylfa B. 


Yn ôl Dylan Morgan, "Gwaddol hyn, os mai gwir y darogan o Siapan, yw fod dros ddegawd wedi ei wastraffu ar Wylfa, ac ychydig iawn o gynllunio economaidd amgen wedi digwydd. Addawyd swyddi i’n pobl ifanc ar seiliau simsan. Difethwyd tir da i greu isadeiledd i gefnogi’r diwydiant."


Syrthio ar eu bai

 

Ychwanegodd Dylan Morgan,"Bellach, mae’n bryd i wleidyddion a swyddogion Llywodraethau y Deyrnas Gyfunol, Llywodraeth Cymru ac Ynys Môn syrthio ar eu bai. Mae Cymru yn gyforiog o adnoddau naturiol y gellir eu defnyddio i greu dyfodol ynni disglair a chynaliadawy, ac uwchlaw popeth creu mwy o swyddi mewn llai o amser nag a fyddai Wylfa yn ei wneud."