Gwaith adfywio hen lein reilffordd yn Ynys Môn yn cael ei gofnodi ar y We

10/01/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch yn Ynys Môn wedi cychwyn prosiect cyffrous newydd i rannu eu hanes lleol ar un o wefannau mwyaf poblogaidd y byd.

Mae Prosiect WiciMôn, ynghyd â disgyblion chweched dosbarth yr ysgol wedi galw ar helpCwmni cyfyngedig Rheilffordd Canolog Môn i ychwanegu gwybodaeth am y rheilffordd i’r gwyddoniadur ar lein, y Wicipedia Cymraeg. 

 

Fel rhan o’u Gwaith Bac (Bagloriaeth Cymru) sydd yn galluogi’r disgyblion i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd digidol, maent wedi bod wrthi’n dysgu'r camau sylfaenol o greu erthyglau i roi ar y wefan agored.

 

Esboniodd Aaron Morris, Swyddog Prosiect WiciMôn: “Mae WiciMôn yn un o brosiectau Menter Iaith Môn, ac un o amcanion y prosiect yw codi statws yr iaith Gymraeg yn genedlaethol a rhyngwladol, a hynny drwy greu erthyglau newydd ar-lein sydd ynrhoi gwybodaeth am elfennau hanesyddol, gwyddonol ac ieithyddol Ynys Môn.”

 

Gall y cyhoedd edrych ymlaen at weld lluniau ac adroddiad o’r gwaith diweddaraf, gan lenwi bwlch o ddeng mlynedd o wybodaeth ar-lein. Mae’r disgyblion yn ddiolchgar i Walter Glyn, cyn-athro ac un sydd yn gyfrifol am drefnu glanhau y lein yn ardal Llangefni, am fod mor barod i’w helpu i ganfod gwybodaeth coll ar gyfer eu herthyglau Wicipedia. 

 

Cyfoethogi a chreu erthyglau

 

Dywedodd Walter Glyn: “Rydym wrth ein boddau fod y disgyblion yn gweithio efo cefnogwyr Lein Amlwch i gyfoethogi a chreu erthyglau am Reilffordd Ganolog Môn. Fe'i hagorwyd yn wreiddiol yn 1865 ond er gwaethaf y ffaith mai cau i deithwyr yn 1964 ddaru hi, fe barhaodd fel trên nwyddau i fyny at y 1990au. Yn ffodus mae’r traciau yno o hyd ac mewn cyflwr da. Mae gwaith sylweddol wedi cael ei wneud ar y lein yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn y gobaith o ail agor y lein i drenau felly da o beth yw gweld criw brwdfrydig o Ysgol Syr Thomas Jones yn neidio ar y cyfle i ddiweddaru’r wybodaeth am y lein ar lein!”

 

Mae WiciMôn yn dathlu blwyddyn o brysurdeb yn cynnig sesiynau creu erthyglau i bobl ifanc a llwyddo creu modiwl poblogaidd ar gyfer y Fagloriaeth Gymraeg. Mae hyn yn galluogi i ddisgyblion rannu sgiliau maent wedi’u dysgu yn ystod y sesiynau ac i gyfrannu tuag at y gymuned ehangach.

 

Gobaith Menter Iaith Môn yw y bydd y bobl ifanc yn defnyddio’u sgiliau newydd trosglwyddadwy, ac yn magu hyder i fynd ati i gyfrannu at weithgareddau lleol a chymunedol eraill. Bydd y prosiect yn parhau i’w cefnogi i fod yn arweinyddion yn eu hardaloedd lleol, a hyn drwy eu hannog i fynd allan ac ymwneud â materion sydd o ddiddordeb ac o bwys iddynt.

 

Menter Iaith Môn a Menter Môn sy’n arwain ar y prosiect ac, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Pŵer Niwclear Horizon, ac Wikimedia UK.