Gwaith adnewyddu yn dechrau ar Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin

19/12/2018

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd y gwaith adnewyddu ar gyfer ail-agor Neuadd Sirol Caerfyrddin yn dechrau yn y flwyddyn newydd, yn ôl y datblygwyr.

Mae cwmni cyfyngedig NextColour o Abertawe, dan arweiniad James Morse, yn buddsoddi £1miliwn i adnewyddu'r adeilad eiconig yng nghanol y dref, er mwyn agor bwyty a bar caffi ar y llawr gwaelod a galluogi'r cyhoedd i gael mynediad i'r llys hanesyddol ar y llawr cyntaf. Bydd y cwmni yn datblygu'r adeilad rhestredig Gradd I mewn modd sensitif a syml er mwyn cadw ac adfer nifer o'i nodweddion gwreiddiol.

 

Gan fod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad yw eisiau galw'r cais i mewn, mae popeth yn ei le a llofnodwyd prydles yn ddiweddar gyda'r grŵp Loungers sydd eisoes â bwytai poblogaidd sef Zinco Lounge yn Abertawe a Croeso Lounge yn y Mwmbwls.

 

Mae disgwyl i'r datblygiad greu 25 o swyddi a bydd yn cysylltu'r hen ardaloedd ag ardaloedd newydd y dref, gan helpu i ddenu mwy o bobl a fydd o fantais i'r masnachwyr annibynnol.

 

 

Y gobaith hefyd yw y bydd yn gatalydd ar gyfer buddsoddiad pellach yn y dref.

 

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddod i Gaerfyrddin," meddai Mr Morse. “Bydd gwaith yn dechrau yn y flwyddyn newydd ar ddatblygu'r adeilad gwych hwn mewn modd sensitif, a rhoi bywyd newydd iddo.

“Mae'r cwmni Loungers yn berffaith ar gyfer yr adeilad hanesyddol hwn, a bydd ei gwsmeriaid yn hoff iawn o'i gymeriad a'i nodweddion amlwg.

“Bydd y bwyty yn defnyddio'r llawr gwaelod gan greu awyrgylch unigryw ar gyfer gwledda drwy roi pwyslais ar lawer o nodweddion gwreiddiol, hardd yr adeilad.

 

“Ni fydd unrhyw waith yn cael ei gyflawni yn ystafell y llys ar y llawr cyntaf – y peth cyffrous ynghylch y datblygiad hwn yw bellach, bydd mwy yn ei weld ac yn gwerthfawrogi ei ysblander a'i hanes cyfoethog."

 

 

Helpu manwerthwyr annibynnol

 

Ychwanegodd: "Rydym yn sicr y bydd y datblygiad hwn yn helpu manwerthwyr annibynnol yr ardal hon yng Nghaerfyrddin, gan fod yr adeilad hwn i raddau helaeth yn gonglfaen a fydd yn denu pobl o un pen y dref i'r llall."

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, fod penderfyniad y cyngor i brynu'r Neuadd Sirol wedi dwyn ffrwyth.

 

"Rydym wedi credu erioed y gallem ni wneud rhywbeth arbennig gyda'r Neuadd Sirol, sy'n adeilad pwysig ac eiconig yng nghanol Caerfyrddin. Roedd yn amhosibl i ni adael yr adeilad i fynd a'i ben iddo.  

 

“Rwy'n falch iawn bod y datblygiad hwn ar ben ffordd eto a bod synnwyr cyffredin wedi ennill y dydd. Mae'n drueni y bu oedi yn y broses oherwydd bydd y datblygiad hwn yn adfywio'r adeilad - gan gadw ei nodweddion hanesyddol pwysig i bawb eu mwynhau, ond hefyd yn creu amgylchedd a fydd yn denu pobl i'r adeilad, yn creu swyddi lleol, ac yn gyswllt allweddol rhwng gwahanol ardaloedd siopa yng nghanol y dref."