Parcmyn Ifanc yn lansio Maniffesto Ieuenctid Europarc yn Sir Benfr

19/12/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp o bobl ifanc sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd i gadw a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio maniffesto newydd, a grëwyd ganddynt ar y cyd â grwpiau cyfatebol o ardaloedd gwledig a mannau gwarchodedig ledled Ewrop.

Cyflwynodd Cat Edwards, Matt Gillard ac Ethan Tizzard, Parcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol, Faniffesto Ieuenctid Europarc o’r enw A Call for Change in Rural Communities and Protected Areas mewn cyfarfod diweddar gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

 

Roedd rhai o’r Parcmyn Ifanc yn rhan o’r grŵp gwreiddiol o bobl ifanc o bob rhan o’r cyfandir a ddatblygodd y ddogfen mewn gweithdai yn yr Alban a’r Ffindir. Aethant yn eu blaen i’r lansiad ym Mharc Cenedlaethol Cairngorms yn gynharach eleni yng Nghynhadledd Europarc oedd yn seiliedig ar y thema Parciau Ewropeaidd; Wedi’u Hysbrydoli gan y Genhedlaeth Nesaf.

 

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd y Parcmyn Ifanc: “Fe wnaeth aelodau o’r Awdurdod ein llongyfarch ni ar y maniffesto a’n cyflwyniad, ond roeddem wedi gobeithio cael rhywbeth mwy cadarn i’n helpu i symud pethau ymlaen.

 

“Yna cytunodd y pwyllgor i greu gweithgor i ddod â rhai Aelodau o’r Awdurdod ynghyd â phobl ifanc, er mwyn nodi a blaenoriaethu rhagor o syniadau ar gyfer gweithredu yn y dyfodol, sef ein hamcan”.

 

Mae’r maniffesto’n canolbwyntio ar dri maes sy’n bwysig i bobl ifanc; byw, dysgu a gweithio mewn ardaloedd gwledig. Mae’n galw am rymuso pobl ifanc a rhoi mwy o rôl iddynt pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud, er mwyn iddynt ddylanwadu ar y polisïau fydd yn effeithio ar eu bywydau nhw ac ar genedlaethau’r dyfodol.

 

Cyfleoedd eraill

 

Mae’r Parcmyn Ifanc yn awyddus i bobl ifanc o sefydliadau ieuenctid eraill gymryd rhan yn y trafodaethau hyn, ac maen nhw’n chwilio am gyfleoedd eraill i gyflwyno a thrafod y maniffesto yn Sir Benfro. 

 

Felly os ydych chi’n aelod o grŵp sy’n awyddus i glywed mwy, neu os hoffech chi glywed mwy am y cynllun Parcmyn Ifanc, cysylltwch â Tom Moses drwy e-bostio tomm@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffonio 07773 788205.

 

I lawrlwytho Maniffesto Ieuenctid Europarc yn llawn ewch i'r wefan