Yr Urdd yn cyhoeddi mynediad am ddim i faes yr Eisteddfod yn 2019

10/12/2018

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, bydd mynediad am ddim i faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwyddyn nesaf, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru heddiw.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 ym mae Caerdydd a bydd y maes, a fydd wedi ei leoli o gylch Roald Dahl Plass, yn rhad ac am ddim i bawb ei fwynhau. Bydd angen i bob oedolyn brynu band braich er mwyn cael mynediad i holl ragbrofion a Phafiliwn yr Eisteddfod ond fe fydd mynediad i gystadleuwyr yn rhad ac am ddim. Bydd y bandiau yn mynd ar werth yn y flwyddyn newydd.

 

Ni fydd unrhyw gyfyngiad ar niferoedd gwerthiant y bandiau braich a bydd mynediad i bob lleoliad ar sail bod lle, sef union yr un drefn â phob Eisteddfod yr Urdd arall.

 

Dyma’r tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd gynnig mynediad am ddim, fydd yn golygu bydd miloedd o gystadleuwyr ifanc yn manteisio ar beidio gorfod prynu tocynnau er mwyn cystadlu. Yn ogystal, bydd y maes ei hun ar agor i bawb sydd am ddod i brofi hwyl yr ŵyl unigryw hon, yr ŵyl deithiol fwyaf yn Ewrop ar gyfer pobol ifanc.

 

Oherwydd natur unigryw Eisteddfod yr Urdd a’r niferoedd uchel o blant sy’n mynychu, bydd ffensys yn dal i gael eu codi o amgylch y maes a bydd y mynedfeydd yn cael eu staffio a’u rheoli. Mae hyn yn wahanol i drefniant agored yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn yr un lleoliad yn gynharach eleni.

 

Sefydliad cynhwysol

 

Dywedodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: “Rydyn ni’n hynod falch o allu cynnig mynediad am ddim i faes Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. Mae’r Urdd yn ymhyfrydu ein bod yn sefydliad cynhwysol ac agored i blant a phobol ifanc o bob cefndir a’r gobaith yw y bydd cynnig maes di-dâl yng nghanol prifddinas Cymru yn denu ymwelwyr na fyddai o bosib yn ymweld ag eisteddfod neu ddod i gysylltiad â’r Urdd yn arferol. Mae’r Eisteddfod yn ddigwyddiad perffaith i arddangos hwyl a bwrlwm yr iaith ynghyd ag ystod gweithgareddau’r Urdd.”

 

Bydd y drefn newydd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2019 yn golygu:

 

* Mynediad am ddim i faes yr Eisteddfod yn y bae i bawb

* Mynediad am ddim i leoliadau cystadlu a pherfformio i’r holl gystadleuwyr o bob oed a phlant o dan 18 oed

* Bydd bandiau braich dyddiol ar werth sy’n caniatáu i oedolion gael mynediad i’r rhagbrofion a’r Pafiliwn i wylio’r cystadlu

* Bydd angen i bawb prynu tocynnau ar gyfer y sioeau a chyngherddau nos.

 

Bydd yr holl docynnau a bandiau braich yn mynd ar werth ar 1 Chwefror 2019.