Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal arbennig yn yr Eisteddfod

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer dwy o brif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir y flwyddyn nesaf ar gyrion tref Llanrwst yn Sir Conwy.

Bydd dwy Fedal arbennig yn cael eu cyflwyno yn ystod y brifwyl yn mis Awst y flwyddyn nesaf, sef y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd, a Medal Goffa Syr TH Parry-Williams. Bydd angen cyflwyno enwebiadau i’r Eisteddfod erbyn 31 Ionawr.

 

Mae’r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd yn cydnabod ac anrhydeddu cyfraniad helaeth unigolion sydd wedi creu argraff ym myd gwyddoiaeth a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae cyn-enillwyr yn cynnwys Yr Athro Gareth F Roberts, Eirwen Gwynn a Glyn O Phillips.  Hefin Jones enillodd y Fedal yn 2018.

 

Cyflwynir Medal Goffa Syr TH Parry Williams am waith yn y gymuned sy’n  gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc a thrigolion yr ardal. Gall grwpiau neu unigolion gyflwyno enwebiadau, a chynhelir y seremoni ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

 

Bu Syr TH Parry-Williams yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn Awst 1975, yn dilyn ei farwolaeth ychydig fisoedd ynghynt, sefydlwyd cronfa i goffáu’i gyfraniad gwerthfawr i weithgareddau’r Eisteddfod.  Gweinyddir y gronfa gan Ymddiriedolaeth Syr Thomas Parry-Williams.  Enillydd y wobr y llynedd oedd Meinir Lloyd.

 

Sut i enwebu

 

Ceir ffurflen enwebu ar gyfer y ddwy wobr ar wefan yr Eisteddfod,  a gellir cwblhau’r broses i gyd ar-lein neu trwy gysylltu â’r swyddfa ar 0845 4090 300.  Mae modd hefyd lawr lwytho ffurflenni cais o’r we.