Cyngerdd Heddwch Karl Jenkins ar S4C

Mae’r cyfansoddwr adnabyddus, Karl Jenkins yn paratoi i arwain perfformiad o ‘Y Dyn Arfog: Offeren Dros Heddwch’ yn ninas Berlin i goffau canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr, gyda’r fydd yn darllediad yn cael ei ddangos mewn rhaglen arbennig Cyngerdd Heddwch Berlin ar Ddiwrnod y Cadoediad, dydd Sul, 11 Tachwedd.

Mae’r perfformiad yn uchel bwynt o’r ‘Cyngerdd Dros Heddwch’ sy’n cael ei gyflwyno yn y Berlin Mercedes-Benz Arena ar 2 Tachwedd.

 

Mae’r cyngerdd yn tynnu ynghyd Y Gerddorfa Ryngwladol Dros Heddwch a 2,000 o gantorion o 30 wledydd dan arweinyddiaeth y cyfansoddwr byd-enwog.  Byddant yn perfformio’r gwaith aml-ffydd, amlieithog lle cyfunwyd testun yr Offeren Gatholig gyda ffynonellau crefyddol a hanesyddol, gan gynnwys y Mahabharata a’r alwad i weddi Islamaidd.

 

Mi fydd y perfformiad yn unigryw, gyda ffilm archif rhyfel sydd wedi ei chomisiynu yn arbennig i’r achlysur yn cael ei thaflunio ar bum sgrin er mwyn atgyfnerthu naratif y gwaith - sef y cyfnod sydd yn arwain at ryfel, y rhyfel ei hunan a chanlyniadau rhyfel.

 

Bydd ieithoedd newydd yn cael eu hychwanegu ar gyfer y perfformiad hanesyddol hwn gan gynnwys perfformiad yn yr iaith Japaneaidd, gan Yumeji Matsufujia fydd yn canu geiriau gwreiddiol y bardd, yr ymgyrchydd a’r goroeswr bomio atomig Hiroshima Toge Sankichi. Perfformir un symudiad yn yr iaith Cymraeg gan y mezzo-soprano o Gymru, Leah-Marian Jones gyda’r testun Almaeneg yn cael ei gynnwys mewn rhai o’r symudiadau corawl eraill.

 

Bydd rhaglen S4C yn dangos uchafbwyntiau o ran gyntaf y cyngerdd ac yn cymryd golwg tu ôl i’r llenni ar baratoadau’r noson fawr, sy’n cael ei noddi gan Gomisiwn Yr Almaen ar gyfer Unesco.

 

Hefin Owen, Uwch Gynhyrchydd gyda chwmni cynhyrchu Rondo Media, gafodd y syniad o gynnal y cyngerdd, dyn syddwedi meithrin perthynas waith agos a llwyddiannus gyda Syr Karl Jenkins.

 

Mae’r ddau wedi cydweithio ar ffilmio sawl perfformiad cofiadwy o waith Syr Karl gan gynnwys darn a gafodd ei gomisiynu gan S4C i nodi hanner canrif ers trychineb Aberfan - y deyrnged ysbrydoledig i gymuned Aberfan ‘Cantata Memoria – Er Mwyn y Plant’ yn 2016.

 

“Mi fydd arwain fy ngwaith ‘Y Dyn Arfog: Offeren Dros Heddwch’ yn yr Almaen am y tro gyntaf yn anrhydedd fawr,” meddai Syr Karl. “Cyflwynaf y cyngerdd i’r ymdrechion i sicrhau goddefgarwch rhwng pob gwlad a phob ffydd a chael heddwch yn y byd. Mae’r darn wedi cael ei berfformio dros 300 o weithiau yn Yr Almaen.

 

 

Ffolineb rhyfel

 

“Ar nodyn personol, fe fydd y perfformiad yn ffordd o gofio sut y gwnaeth creulondeb a ffolineb rhyfel effeithio’n uniongyrchol ar fy nheulu gan i fy ewythr, y Peilot-swyddog Alfryn Jenkins a aeth ar goll dros Ferlin ychydig o wythnosau ar ôl i mi gael fy ngeni yn 1944.”

 

Meddai Prif Weithredwr S4C Owen Evans: “Mae’n fraint ac anrhydedd i S4C gael darlledu campwaith Syr Karl Jenkins i nodi canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr. Rydym yn falch bod Cymru, a gollodd gymaint o’i dinasyddion yn ystod y rhyfel, yn ymuno a sawl gwlad arall i ddatgan yn y ffordd fwyaf creadigol a phwerus bod yn rhaid i ni beidio ag ailadrodd camgymeriadau ein gorffennol. 

 

“Mae gwylwyr S4C wedi rhannu sawl profiad darlledu hynod gyda’r cyfansoddwr hwn o bwys rhyngwladol a dyma achlysur pwysig arall inni allu ei fwynhau gyda’n gilydd.”