OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014

29/07/2014

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden

Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014 – Gyda Tri Pherson yn Chwarae Rhan Un Cymeriad

 

Mae OPRA Cymru, yr unig gwmni yn y byd sy’n cynhyrchu operau yn Gymraeg wedi cyhoeddi eu cast ar gyfer yr opra fydd ar daith o amgylch Cymru ym mis Medi 2014 – ONIEGIN, Gaeaf Gobeithion gan Tsiaicofsci, gydag un o’r cymeriadau yn cael ei chwarae gan dri pherson gwahanol.

 

Mae cymeriadau unigol yn cael eu chwarae gan y bariton Matthew Durkan, yn enedigol o Swydd Derby ac sy’n astudio dan gyfarwyddyd Dennis O’Neill yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru ac sydd wedi gweithio’n helaeth gyda Opra Cenedlaethol Lloegr; y soprano Stacey Wheeler sydd â phrofiad yn perfformio ar lwyfannau ar draws y byd, gan gynnwys theatr y Chatelet ym Mharis, y Lyric Opera yn Chicago ac yng Ngwyl Gerddorol Aspen ac sydd wedi ymsefydlu yng Nghaerdydd a’r tenor Alex Vearey-Roberts o Bow Street, Aberystwyth ac enillydd Ysgoloriaeth W. Towyn-Roberts ar ddau achlysur - yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a’r Cylch 2006 ac Eisteddfod yr Wyddgrug 2007.

 

Yn chwarae rhannau eraill mae Eleri Owen Edwards o ardal Llanrwst, enillydd y Rhuban Glas yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2013; Eleanor Hodkinson o Landudno; Angharad Lyddon sy’n hanu o Dreuddyn ger yr Wyddgrug; a’r tri sy’n rhannu rôl cymeriad Tywysog Gremin ar y daith ydy Kees Huysmans, sylfaenydd a pherchennog Waffles Tregroes, Llandysul; Trebor Lloyd Evans o Langwm a Sion Goronwy o Ryduchaf ger y Bala.

 

Mae’r corws yn cynnwys Rhodri Jones o Lanfyllin, Meilir Jones o Langefni, Steffan Lloyd Owen o Bentre’r Berw, Ynys Môn, Gabriella Cassidy ac Alys Roberts o Ben Llyn.

 

Bydd Kees Huysmans yn perfformio ym Mhontyberem a Chaerdydd, bydd Trebor Lloyd Evans yn perfformio ym Mhorthaethwy, Cricieth, Llanfair Caereinion a Wrecsam a bydd Sion Goronwy yn perfformio ym Mlaenau Ffestiniog, Aberaeron, Rhosygilwen, Caerfyrddin a’r Bala.

 

Bydd y rhain oll drwy fis Awst yn paratoi am y perfformiadau ym mis Medi dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cerdd newydd, Jâms Coleman o Ynys Môn ynghyd â Chyfarwyddwr Artistig y cwmni, Patrick Young.

 

Mae’r gerddorfa yn cynnwys Lowri Thomas, Katerina Marešová, Angharad Maxwell, Jonathan Guy a Dewi Garmon Jones.

 

Dywedodd Patrick Young, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig OPRA Cymru: “Dyma OPRA Cymru yn cynnig opra i bobl Cymru yn eu hiaith eu hunain, yn cynnig cyfleon i dalentau ifanc yn eu gwlad a’u hiaith eu hunain ac yn wir yn dod â’r Gymraeg i wefusau a chlustiau pobl sydd erioed wedi gweithio na chlywed yr iaith o’r blaen. Fel y gall y Gymraeg weithio ym mhob agwedd arall o fywyd, mae yn fwy na thebol i weithio ym myd yr opra.”

 

Mae’r cwmni wedi cyhoeddi manylion lleoliadau a dyddiadau y daith fydd yn digwydd rhwng 03 Medi a 20 Medi - yn ymweld â deuddeg o leoliadau ar hyd a lled Cymru. Mae’r wybodaeth i gyd ar gael ar wefan y cwmni ar www.opracymru.org.uk

 

Gwybodaeth bellach am rai o’r cast:

 

Alex Vearey-Roberts

 

Yn ogystal ag ennill doethuriaeth mewn ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth mae Alex Vearey-Roberts bellach wedi graddio o Ysgol Rhyngwladol Opra y Coleg Cerddorol Brenhinol ac wedi astudio gyda Timothy Evans-Jones. Mae Alex wedi ennill Ysgoloriaeth W. Towyn-Roberts yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddau achlysur, yn eisteddfod Abertawe (2006) a’r Wyddgrug (2007)  ynghyd a dod i’r brig yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen, cyrraedd y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Cantorion Ifanc Les Azuriales ac ennill gwobr y gynulleidfa yng nghystadleuaeth Cantor Ifanc Cymry Llundain.

 

Matthew Durkan

 

Mae Matthew Durkan ar hyn o bryd yn astudio gyda Dennis O’Neill yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru dan ysgoloriaeth gan Sefydliad Dennis O’Neill. Mae ganddo brofiad helaeth iawn o fyd yr opra ac wedi perfformio ar sawl achlysur gyda Opra Cenedlaethol Lloegr a chyda’r Conservatoire Birmingham.

 

Stacey Wheeler

 

Mae gan Stacey Wheeler brofiad o berfformio ar lwyfannau ar draws y byd gan gynnwys theatr y Chatelet ym Mharis, y Lyric Opera yn Chicago ac yng Ngwyl Cerddorol Aspen.

 

Kees Huysmans

 

Cyrhaeddodd Kees Gymru o’r Iseldiroedd pan oedd yn ei ugeiniau cynnar a dros drideg mlynedd yn ôl sefydlwyd Tregroes Waffles, cwmni teuluol, bach, wedi’i leoli yn Llandysul ac sy’n cynhyrchu 4,000 o wafflau yr awr, yn cyflogi pobl o leol Llandysul a’r ardal ac yn cyflenwi nifer o ddelicatessen annibynnol, siopau coffi, caffis, a siopau cornel o fewn gororau Cymru ac ymhellach.

 

Mae Kees yn gantor a pherfformiwr o fri, yn rhugl yn y Gymraeg erbyn hyn ac wedi magu ei blant yn Gymry Cymraeg.

 

Sion Goronwy

 

Mae Sion, o ardal y Bala yn wreiddiol, wedi astudio yn y Guildhall School of Music and Drama yn Llundain, wedi cwblhau cwrs opra yn Ysgol Opra Rhyngwladol Benjamin Britten gan ennill Ysgoloriaeth Roland Jones yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhy Ddewi yn 2002, ymysg nifer o ysgoloriaethau eraill.

 

Mae e wedi perfformio rhannau mewn operau gan yr enwogion mwyaf gan gynnwys gweithfeydd Mozart, Handel, Verdi, Strauss, Puccini, Britten a Tsiaicofsci.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net