Dewch gyda ni ar daith ddigidol Gwefan Lleol.net!

28/07/2014

Categori: Newyddion

Hwre! Mae Lleol.net wedi dod o hyd i Fan a Threlar newydd sbon ac yn fuan iawn fe fyddwn yn dechrau ar ein taith ddigidol ar hyd a lled Cymru.

 

Yn ystod y daith fe fyddwn yn ymweld â phob sir yn eu tro. Fe fydd y daith yn gyfle arbennig i bobol Cymru dangos ei balchder tuag at ei hardaloedd Lleol ac hefyd yn ffordd i bobol eraill cael cyfle i wybod am ardaloedd gwahanol yng Nghymru.

 

Ym mhob sir fe fyddwn yn cwrdd ag yn cyfweld gyda phobol leol, enwogion lleol, edrych ar luniau lleol, hanes lleol, ystadegau lleol ymysg nifer o weithgareddau eraill. Yn ystod y daith fe fydd modd i chi ennill gwobrau hefyd.

 

Felly, dewch gyda ni i grwydro Cymru ac i weld be sydd gan Gymru a phobol Cymru i’w gynnig.

 

Cyfrannu

 

Bydd y daith yn cychwyn yn Sir Gaerfyrddin a fydd nifer o ffyrdd gwahanol gallwch chi gyfrannu.

 

Er mwyn dod o hyd i’r manylion diweddaraf ac i gyfrannu dilynwch ni ar Trydar, Facebook, LinkedIn a hefyd ar wefan Lleol.net. Fe fyddwn yn defnyddio hashnod #carucymru a #lleolimi ar hyd y daith.

 

Os ydych am ddanfon datganiadau, lluniau, erthyglau, cyfarchion, neu unrhyw beth arall danfonwch e-bost atom ni lleolimi@lleol.net

 

Cofiwch fod modd i chi hefyd defnyddio’r system hunanwasanaeth y wefan er mwyn ychwanegu busnes, swydd, digwyddiad, eitem i’w brynu a gwerthu.

 

Lleol.net ar daith


Taith Ddigidol

 

Fe fydd yr holl daith yn cael ei wneud yn ddigidol lle fyddwn yn defnyddio pob math o dechnoleg er mwyn dod ar daith yn fyw.

 

Gobeithio y gwnewch chi ymuno yn yr hwyl a dod gyda ni ar ein taith ddigidol o amgylch Cymru.

 

Tîm Lleol.net