Mynediad cyhoeddus i Wi-fi mewn cymunedau gwledig yng Ngwynedd

Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i weithio gyda chymunedau ar draws Gwynedd er mwyn sefydlu rhwydweithiau fydd yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r cyhoedd.

 

Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i gael arian trwy Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig i ddatblygu prosiect Gwynedd Ddigidol: Mynediad cyhoeddus i Wi-fi mewn Cymunedau Gwledig.

 

O ganlyniad i raglen Cyflymu Cymru, mae band llydan bellach ar gael i dros 80% o gartrefi a busnesau ledled Gwynedd, ac fe allai’r cynllun yma gynnig cyfle gwych i ddefnyddio’r seilwaith hwn er budd unigolion a busnesau Gwynedd.

 

Aethpwyd allan i hyrwyddo’r cyfle ym mis Ebrill 2018 ac ers hynny mae saith cymuned wedi cychwyn ar y broses o sefydlu system di-wifr yn eu cymunedau, ond mae’r Cyngor yn dal i fod yn awyddus i glywed gan gymunedau allai elwa o’r cynllun.

 

Datblygu ardal Penygroes

 

Dywedodd Ben Gregory o Siop Griffiths Cyf, Penygroes, un o aelodau’r grŵp trefnu: “Rydym yn falch iawn o allu sefydlu rhwydwaith di-wifr i drigolion ac ymwelwyr yr ardal. Rydym yn awyddus iawn i ddatblygu’r ardal a denu ymwelwyr i Ben y groes, ac i Ddyffryn Nantlle yn ehangach. Bydd y cynnig di-wifr yn ychwanegu at y cynnig ac yn ein galluogi i gysylltu a denu ymwelwyr i’r Dyffryn.”

 

Yn ogystal â Penygroes, bydd cymunedau Bethesda, Nefyn, Harlech, Ffestiniog, a Beddgelert hefyd yn derbyn cymorth i sefydlu systemau mynediad di-wifr yn ystod y misoedd i ddod.

 

Mae Cyngor Gwynedd yn parhau i dderbyn datganiad o ddiddordeb gan gymunedau sydd â diddordeb mewn sefydlu system mynediad di-wifr. Bydd hyd at dair cymuned ychwanegol yn cael eu hystyried i dderbyn cymorth drwy’r cynllun a bydd ceisiadau a fydd yn cael eu derbyn cyn 30/09/18 yn cael eu hystyried.