Anelu'n Uwch - Ysgol Haf

28/07/2014

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch iawn o gyhoeddi manylion digwyddiad newydd a chyffrous: Anelu’n Uwch. Ysgol haf cyfrwng Cymraeg fydd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor yn ystod wythnos 18-22 Awst 2014 ydy Anelu’n Uwch. Anelir yr ysgol at ddysgwyr sy’n bwriadu mynd i Brifysgol, a heb wneud eu ceisiadau eto.

 

Bwriad Anelu’n Uwch ydy rhoi blas o Addysg Uwch i bobl ifanc sy’n ystyried symud ymlaen o Addysg Bellach i Addysg Uwch. Dywed Awen Schiavone, Prif Swyddog y Prosiect: ‘Rydym yn hynod gyffrous am allu cynnig y cyfle hwn i bobl ifanc gael profiadau fydd yn eu paratoi nhw at addysg uwch, a hynny ar safle prifysgol. Bydd y mynychwyr yn datblygu eu sgiliau academaidd a’u gwybodaeth am addysg uwch yn ystod wythnos hwyliog a chynhwysfawr; ac rydym yn falch iawn fod gennym gyfraniadau gan unigolion proffesiynol a phrofiadol tu hwnt.’

 

Yn ogystal â chyflwyniadau gan Awen Schiavone, mi fydd mynychwyr yr wythnos yn derbyn sesiynau dan arweiniad Dr Llŷr Gwyn Lewis o Brifysgol Abertawe; Dr Llion Jones, Dr Cynog Prys, Dr Leila Salisbury, Manon Williams, Wendy Williams, a Dewi Wyn Jones o Brifysgol Bangor; Diane Jones o’r Consortiwm Addysg ôl-16; Linda Wyn, Liz Saville, a John Elfyn Gruffydd o Grŵp Llandrillo-Menai; a chyflwyniad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy’n ariannu’n cynllun peilot hwn.

 

‘Mi fydd y mynychwyr hefyd yn cael cyfle i drafod bywyd prifysgol gyda myfyrwyr presennol, a rhai sydd wedi derbyn ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol,’ ychwanegodd Awen, ‘ac mi fydd yna sesiwn gan gyflogwyr lleol am fanteision y Gymraeg – felly mae’r wythnos yn cynnig amrywiaeth dda o brofiadau i’r bobl ifanc.’

 

Mae cofrestru ar gyfer yr ysgol haf wedi agor, gyda lleoedd gwag yn dechrau mynd yn brin. ‘Nid oes cost i’r mynychwyr,’ meddai Awen, ‘mae’r holl gwrs am ddim, gan gynnwys bwyd a diod. Mi fydd y rhai sy’n cwblhau hefyd yn derbyn 10 credyd Lefel 4, sef lefel blwyddyn gyntaf prifysgol. Dw i’n siŵr y bydd y cwrs yn llenwi’n gyflym iawn oherwydd yr holl fanteision hyn!’ 

 

Am fwy o fanylion am yr Ysgol Haf ‘Anelu’n Uwch’ gallwch e-bostio anelunuwch@gmail.com, neu ymweld â’r wefan http://anelunuwch.wix.com/anelunuwch neu dudalen www.facebook.com/anelunuwch a www.twitter.com/AnelunUwch 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net