Pryd delfrydol i’w rannu gyda rhywun arbennig ar ddydd Santes Dwynwen

24/01/2012

Categori: Bwyd

Cig Oen Bys a Bawd gyda Saws Bara Lawr a Pherlysiau

 • Dwy rag cig oen Cymru (wedi’u torri yn eu hanner)
 • 1 llond llaw fawr mintys ffres
 • 1 llond llaw fawr persli ffres
 • 1 ewin garlleg, wedi’i wasgu
 • 1 llond llwy bwdin caprys bach
 • 6 cornichon
 • 3 llond llwy fwrdd olew olewydd
 • Croen 2 lemon a sudd 1 lemon
 • 1 llond llwy bwdin bara lawr ffres neu o dun
 • 4 llond llwy fwrdd briwsion bara
 • 1 llond llwy fwrdd olew
 • 15g menyn

Dull:

 1. Cynheswch y ffwrn i 200°C/400°F/Nwy 6.
 2. Torrwch linell trwy fraster y cig a’i sesno’n dda.
 3. Seriwch y cig mewn ffreipan wrthlynu boeth nes ei fod yn euraid a’i roi yn y ffwrn am 15 munud. Tynnwch o’r ffwrn a’i adael i orffwys am 5 munud.
 4. Torrwch y mintys, y persli, y garlleg a’r cornichons yn fân. Ychwanegwch yr olew olewydd, croen 1 lemon, y sudd lemon a’r bara lawr a’i droi. Sesnwch at eich dant.
 5. Cynheswch yr olew mewn padell ffrïo ac ychwanegu’r menyn. Ar ôl iddo doddi ychwanegwch y briwsion a’u gorchuddio â’r olew a’r menyn. Coginiwch dros wres canolig nes y byddant yn grispyn ac yn euraid. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu croen 1 lemon.

 

Rhannwch y cytledi a’i gweini gyda’r saws dipio a’r briwsion lemon.

 

Pryd delfrydol i’w rannu gyda rhywun arbennig ar ddydd Santes Dwynwen

 

Ryseitiau gan - Nerys Howell - Awdur Cymru ar Blat