Wythnos Gyfan o Weithgareddau Gwych yn Sir Gar!

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.

 

Yr Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên fore Mawrth 5 Awst am 11 o’r gloch.

 

Testun y ddarlith fydd ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf’ fydd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am Gwaed Gwirion gan Emyr Jones a bydd Yr Athro Gerwyn Williams yn ystyried sut aeth yr awdur ati i gofio am y rhyfel hwnnw a’i droi’n ddarn o ffuglen gofiadwy.

 

Am y tro cyntaf eleni, bydd darlith flynyddol Sefydliad Ymchwil Hywel Dda, Prifysgol Abertawe yn cael ei chynnal yn stondin y Coleg. ‘Atgyfnerthu Cenedligrwydd drwy Awdurdodaeth Gyfreithiol’ yw teitl y ddarlith fydd yn cael ei thraddodi gan Elfyn Llwyd AS brynhawn Mawrth 5 Awst am 2 o’r gloch.

 

Bydd Cynllun Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg Rhan Amser y Coleg yn cael ei lansio ar ein stondin ddydd Iau 7 Awst am 12yp. Bwriad y cynllun newydd sbon yw rhoi blas i unigolion ar gwrs prifysgol ac astudio pwnc o ddiddordeb mewn modd hyblyg.

 

Bydd cyfle i holi Cadeirydd newydd y Coleg, Andrew Green ddydd Mercher 6 Awst am 12yp yng nghwmni Gohebydd Addysg BBC Cymru, Arwyn Jones yn ogystal â dod i adnabod Golygydd newydd Gwerddon, Anwen Rees fore Iau am 11 o’r gloch.

 

Bydd rhai o ddarlithwyr y Coleg yn dod ynghyd i roi blas o wahanol bynciau trwy’r Gymraeg gan gynnwys Meddygaeth, Y Gyfraith, Busnes, Drama a Newyddiaduraeth.

 

Yn ôl yr arfer, bydd rhai o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru yn diddanu ymwelwyr bob dydd. Yn eu plith fydd Ed Holden, Brigyn, Gwenno Saunders, Bromas a Jodi Bird o Ysgol Gyfun Bro Morgannwg wnaeth gyrraedd rownd gyn derfynol Britain’s Got Talent eleni.

 

Bydd Ed Holden yn perfformio sawl gwaith ar ein stondin ar y maes eleni: ‘‘Roeddwn yn falch iawn o dderbyn gwahoddiad i berfformio ar stondin y Coleg Cymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn enwedig ar ôl derbyn ymateb cystal yn Eisteddfod yr Urdd. Rwy’n edrych ymlaen at y sesiynau ac at ddenu ymwelwyr i stondin y Coleg felly dewch draw!’’

 

Ffynhonnell: Gwefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net