Degawd o gloddio yng Nghastell Nanhyfer yn dod i ben

29/06/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd y tymor cloddio blynyddol yng Nghastell Nanhyfer yn dod i ben eleni ar ôl degawd o ddarganfod ar y safle o bwys hanesyddol. Fe fyddwn yn nodi hyn drwy gynnal noson agored a theithiau tywys rhad ac am ddim.

O dan arweiniad Dr Chris Caple o Brifysgol Durham, gyda chymorth Cyngor Cymuned Nanhyfer, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, fe ddechreuodd cyfnod cloddio 2018 ar 18 Mehefin ac fe fydd yn dod i ben ar 12 Gorffennaf.

 

Dywedodd Delun Gibby, Archaeolegydd Cymunedol Awdurdod y Parc Cenedlaethol: "Mae'r safle yn cynnwys rhai o'r cloddweithiau castell pren mwyaf yng Ngorllewin Cymru, ac mae ganddo orffennol cythryblus iawn y mae modd ei briodoli i'w safle strategol.

 

"Fe wnaeth y safle newid dwylo ar sawl achlysur yn ystod y 12fed ganrif wrth i'r Cymry a'r Normaniaid frwydro dros oruchafiaeth yn yr ardal, felly efallai nad yw'n syndod bod cymaint o eitemau anhygoel wedi cael eu darganfod yn ystod y gwaith cloddio.

 

"O'r holl ddarganfyddiadau ar y safle dros y 10 mlynedd ddiwethaf, mae rhai o'r uchafbwyntiau yn cynnwys lamp, esgid a bwrdd chwarae nawtwll o'r Oesoedd Canol.

 

"Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, ymunwch â mi ar daith dywys o amgylch y safle ar 5 a 10 Gorffennaf. Mae manylion y noson agored i'w cadarnhau ond fe fyddant yn cael eu rhyddhau maes o law."

 

Prynu er budd y gymuned

 

Cafodd y Castell, sy'n Heneb Restredig, ei brynu gan Gyngor Cymuned Nanhyfer yn 1980 er budd y gymuned leol ac ymwelwyr. Mae'n gweithio gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol i warchod a hyrwyddo'r safle fel lle i'w fwynhau sydd ar agor gydol y flwyddyn. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y safle drwy fynd i www.neverncastle.com. I gael rhagor o wybodaeth am y chwedlau cysylltiedig â Chastell Nanhyfer, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/chwedlau.

 

Bydd yr Archaeolegydd Cymunedol, Delun Gibby, yn cynnal teithiau tywys rhad ac am ddim o gwmpas safle Castell Nanhyfer am 2pm ddydd Iau 5 Gorffennaf a dydd Mawrth 10 Gorffennaf. Does dim angen archebu lle ymlaen llaw, dim ond cwrdd wrth y byrddau picnic ar y safle.