Ailwampio rhwydwaith hawliau tramwy Ynys Bŷr

27/06/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr ag Ynys Bŷr yn ei chael yn haws troedio’r rhwydwaith o lwybrau troed ar yr ynys yn awr, diolch i waith diweddar i wella arwyddion a gwybodaeth ar yr ynys, a gwblhawyd ac a gyllidwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gweithiodd Awdurdod y Parc â Stad Ynys Bŷr 15 mlynedd yn ôl i ddatblygu’r llwybrau cerdded gwreiddiol ar yr ynys fynachaidd, ond dros amser mae mwy o lwybrau wedi cael eu creu. Gan fod angen newid rhai arwyddion, manteisiodd yr Awdurdod ar y cyfle hwn i ailbecynnu’r cyfleoedd cerdded er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr.

 

Gan weithio gyda Rheolwr Stad Ynys Bŷr, Ben Childs, treuliodd Parcmyn y Parc Cenedlaethol dridiau ar yr ynys, gan newid tua 15 o arwyddion, gosod ffensys diogelwch yn eu lle ac atgyweirio giatiau. Hefyd mae panel gwybodaeth newydd wedi cael ei godi i gyfarch ymwelwyr fel maent yn cyrraedd. 

 

Haws archwilio’r ynys ar droed

 

Dywedodd Rheolwr Parcmyn Awdurdod y Parc (De), Tim Jones: “Mae tri llwybr cylch wedi’u codio â lliw yma nawr, sy’n cyfateb i’r panel gwybodaeth newydd, yn ogystal â’r daflen sy’n cael ei rhoi i ymwelwyr a’r map o deithiau cerdded sydd ar gael ar wefan y Parc Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu ei bod yn haws nag erioed archwilio Ynys Bŷr ar droed.

 

“Roedd cael y deunyddiau draw i’r ynys yn fwy heriol na’r gwaith ei hun ac roedd angen sawl siwrnai yn gynnar yn y bore ar y cwch post o Ddinbych-y-pysgod.

 

“Mae Ynys Bŷr yn cynnig cyfleoedd gwych i wylio byd natur, gan gynnwys morloi ac adar, heb sôn am yr amrywiaeth o flodau gwyllt sydd yn eu blodau’n llawn yr adeg yma o’r flwyddyn.”

 

Mae’r cyfeirbyst coch yn eich arwain chi o amgylch Llwybr Clogwyni’r Gorllewin; mae’r cyfeirbyst glas yn dilyn Llwybr y Goleudy a’r cyfeirbyst gwyrdd yn mynd â chi o amgylch Llwybr y Coetir.

 

Os yw’n well gennych chi daith dywys ar Ynys Bŷr, gallwch ymuno ag Awdurdod y Parc ddydd Mercher 4 Gorffennaf. Am fanylion llawn ewch i'r wefan digwyddiadau.

 

I lawrlwytho map o lwybrau cerdded Ynys Bŷr, a hefyd mwy na 200 o rai eraill yn mapio llwybrau cerdded ar Arfordir Sir Benfro, ewch i'r wefan.