Mae Tocynnau Sioe Nadolig Cyw 2014 ar werth nawr!

17/07/2014

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith

Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei bo hi’n rhy hwyr!

 

Yn y sioe eleni – Bydd y sioe yn llawn canu a dawnsio i’r teulu cyfan, gyda chyflwynwyr Cyw, y môr-leidr Ben Dant, Ta-ra-tan-toc ac Radley Miggins o Lan-ar-goll-en.

 

 

Gyda digon o ganu a dawnsio bydd Sioe Nadolig Cyw yn siŵr o gyffroi pawb cyn y diwrnod mawr!

 

 

Dyma fanylion y perfformiadau, prisiau, a gwybodaeth am sut i brynu tocynnau:

 

Dydd Mercher 03 Rhagfyr, Ysgol Howells, Caerdydd

 

Sioeau am 11.30, 1.45 a 6.00

 

Dydd Iau 4 Rhagfyr, Ysgol Howells, Caerdydd

 

Sioeau am 11.30, 1.45

 

Dydd Gwener 5 Rhagfyr, Ysgol Cwm Rhymni, Y Coed Duon

 

Sioeau am 11.15, 2.00

 

Dydd Llun 8 Rhagfyr, Ysgol Penweddig, Aberystwyth

 

Sioeau am 11.30, 1.45 a 5.45

 

Dydd Mawrth 9 Rhagfyr, Theatr y Gromlech, Crymych

 

Sioeau am 11.30, 1.45 a 5.45

 

Dydd Mercher 10 Rhagfyr, Ysgol Queen Elizabeth, Caerfyrddin

 

Sioeau am 11.30, 1.45 a 5.45

 

Dydd Iau 11 Rhagfyr, Neuadd Gwyn, Castell-Nedd

 

Sioeau am 11.30, 1.45 a 5.45

 

Dydd Mawrth 16 Rhagfyr, Ysgol Rhiwabon, Wrecsam

 

Sioeau am 09.45, 11.30 a 1.45

 

Dydd Mercher 17 Rhagfyr, Theatr John Ambrose, Rhuthun

 

Sioeau am 11.00, 1.45 a 5.45

 

Dydd Iau 18 Rhagfyr, Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

Sioeau am 11.30, 1.45 a 5.45

 

Dydd Gwener 19 Rhagfyr, Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn

 

Sioe ychwanegol am 11.30 a 2.00

 

Dydd Sadwrn 20 Rhagfyr, Galeri, Caernarfon

 

Sioeau am 11.00, 1.45 a 3.45

 

Dydd Sul 21 Rhagfyr, Galeri, Caernarfon

 

Sioeau am 11.00, 1.45 a 3.45

 

Prisiau tocynnau:

Sut i brynu tocynnau:

 

Tocyn Plentyn – Ysgol– School£5

Tocyn Plentyn Nos – Ysgol– School£6

Tocyn Plentyn – Theatr - £7

Tocyn athro / cynorthwyydd gyda’r dydd (Ysgol yn unig) - £0

Tocyn teulu dydd – ysgol  (2 oedolyn a 2 blentyn) - £21

Tocyn teulu nos – ysgol  (2 oedolyn a 2 blentyn)£23

Tocyn plentyn – Theatr- £7

Tocyn oedolyn – Theatr -£8

Tocyn teulu – Theatr - £28

 

I brynu tocynnau i unrhyw sioe dylid cysylltu â Galeri Caernarfon trwy ffonio 01286 685 222 neu gellir prynu tocynnau ar eu gwefan, www.galericaernarfon.com

 

Wyt ti wedi gweld gwefan Cyw? http://cyw.s4c.co.uk/cy  Mae’n llawn gemau a fideos i helpu’r rhai bach chwerthin, chwarae a dysgu! A beth am hoffi Cyw ar Facebook a dilyn Cyw ar Twitter @CriwCyw i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am y cymeriad pluog hoffus?

 

Nodyn:

 

Mae ffi archebu o £1 ar bob archeb a wneir dros y ffôn a chodi’r tâl o 82c ar bob tocyn a brynir ar-lein.

 

Ffynhonnell: Gwefan S4C

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net