Band y Cory yn dod i'r brig

23/04/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Band y Cory enillodd gystadleuaeth Band Cymru 2018 ar ôl perfformio repertoire yn llawn dychymyg ac adloniant mewn rownd derfynol gofiadwy yn Abertawe neithiwr.

Dyma'r eildro i'r band pres o Gwm Rhondda ennill y gystadleuaeth; y nhw oedd enillwyr y gystadleuaeth Band Cymru gyntaf erioed yn 2014.

 

Roedd Band y Cory, sy'n cael eu hystyried yn un o fandiau pres gorau'r byd, yn wynebu Brass Beaumaris, Band BTM a Band Arian Llaneurgain yn y frwydr am deitl Band Cymru 2018 ar gyfer bandiau pres, chwyth a jazz a'r brif wobr o £8,000.

 

Brass Beaumaris enillodd y wobr o £2,000 am y 'Cyflwyniad Llwyfan Gorau o Ddarn Unigol' a hynny am eu perfformiad o'r darn 'Hora Staccato' a Christopher Thomas, chwaraewr trombôn o Fand y Cory dderbyniodd wobr yr 'Unawdydd Gorau'.

 

Meddai Wyn Davies, un o feirniaid y gystadleuaeth, "Fel cenedl, rydym yn arfer clywed clod am ein cantorion a'n corau, ond mae'r bandiau yma'n rhywbeth arall. Mae bandiau pres gorau Cymru yn chwarae i safon hyd yn oed yn uwch na chorau gorau Cymru. Roedd o leiaf tri o'r bandiau yn haeddu ennill y gystadleuaeth, ond oherwydd eu techneg ragorol ac oherwydd eu bod yn gwneud y pethau  sylfaenol mor dda a'u deinameg mor wych, Band y Cory oedd yn haeddu'r brif wobr."

 

Roedd y rownd derfynol yn fyw ar S4C nos Sul o leoliad newydd i'r gystadleuaeth, sef Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe, gyda Trystan Ellis-Morris ac Elin Llwyd yn cyflwyno.

 

Roedd 12 band o bob cwr o Gymru wedi bod yn cystadlu am le yn y ffeinal yn y rowndiau cynderfynol a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth.

 

Band ieuenctid

 

Band Jazz Ysgol Tryfan enillodd gystadleuaeth 'Band Ieuenctid Cymru' a'r wobr o £1,000 mewn gornest gafodd hefyd ei chynnal ym Mhrifysgol Abertawe a'i darlledu'n fyw ar S4C nos Sadwrn, 21 Ebrill.

 

Cerddorfa Jazz Ieuenctid Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a'r Fro, Band Mawr Ieuenctid Torfaen a Band Pres Ieuenctid Gwent oedd y bandiau eraill yn cystadlu am y teitl.

 

Fe ddychwelodd Band Cymru eleni yn dilyn llwyddiant cynnal y cystadlaethau yn 2014 a 2016.

 

Bydd y ddwy rownd derfynol, ynghyd â gweddill y gyfres ar gael i'w gwylio eto ar lein ar s4c.cymru, BBC iPlayer a llwyfannau eraill.