Sioe Frenhinol Cymru YN FYW

11/07/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Meinir Jones

Peidiwch â chynhyrfu… i’r rheini ohonoch sy’n ddigon anffodus o beidio â gallu ymweld â’r hyn y cyfeirir ati fel sioe amaethyddol fwyaf a mwyaf clodfawr Ewrop, mae modd bellach ichi ddilyn y gweithgaredd o faes y sioe yn fyw, wrth iddo ddigwydd.

 

Mewn cydweithrediad arall sy’n torri tir newydd rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac S4C, bydd cefnogwyr y sioe ym mhobman yn gallu gwylio rhaglenni byw o’r sioe ar-lein.

 

Ynghyd â’r sylw arferol ar y teledu, bydd gwefan S4C (www.s4c.co.uk/ysioe) yn dangos ffrydio byw o raglen Y Sioe hefyd, ynghyd â sylw ychwanegol o’r prif gylch a’r cystadlaethau cneifio.

 

Dai Jones

Mae’r ffrydio byw yn cael ei wneud yn bosibl gan Boom Pictures Cymru a dyma’r amseroedd darlledu:

 

Y Sioe

Dydd Llun – Dydd Iau: 09:00 – 17:00

 

Sylw i’r Prif Gylch

Dydd Llun: 08:00 – 13:30

Dydd Mawrth: 08:00 – 13:45

Dydd Mercher: 08:00 – 13:30 a 14:45 – 16:30

Dydd Iau: 08:00 – 15:00

 

Sylw i’r cneifio

Dydd Llun: 08:00-12:00 a 13:00-17:00

Dydd Mawrth: 08:00-12:45 a 14:00-17:00

Dydd Mercher: 08:00-13:00 a 14:00-17:30

Dydd Iau: 09:30-13:00

 

Meddai Dafydd Rhys Cyfarwyddwr Cynnwys S4C:

 

"Rydym yn falch iawn o fod yn gallu darparu’r gwasanaeth hwn a fydd yn rhoi blas ar Sioe Frenhinol Cymru i bobl ar draws y byd.

 

"Mae’r cystadlaethau sy’n digwydd yn y prif gylch a’r cystadlaethau cneifio yn y Ganolfan Gneifio ymhlith y rhai mwyaf eu bri yn y byd ffermio, ac rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu rhoi llwyfan byd-eang iddynt.  Mae’r ffrydiau byw yn gyfrwng gwych sy’n ein galluogi i fynd â Chymru allan i’r byd."

 

Meddai Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru “Rydym wrth ein bodd ein bod bellach yn gallu cynnig y cyfle i wylwyr wylio rhaglenni o’r sioe yn fyw ar-lein.

 

“Rydym yn sylweddoli nad yw teithio i’r sioe bob amser yn bosibl i bawb, yn arbennig i’r rheini sy’n byw dramor, ac rydym yn gyffrous ynghylch y posibilrwydd i’n sioe fod ar gael i’r rheini sydd arnynt eisiau profi’r sioe mewn amser real. Mae hyn am fod yn arbennig o arwyddocaol i’r selogion cneifio o hemisffer y de.”

 

I weld y rhaglenni byw ewch i www.s4c.co.uk/ysioe neu www.rwas.co.uk

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net