Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn yw…

11/07/2014

Categori: Llenyddiaeth

Llyfr y Flwyddyn 2014

Ar nos Iau 10 Gorffennaf cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai Dewis gan Ioan Kidd yw Llyfr y Flwyddyn 2014. Dewis, a gyhoeddwyd gan Gwasg Gomer, ddaeth i’r brig yn y categori Ffuglen, ac wedi misoedd o ail-ddarllen, pwyso a mesur, daeth y beirniaid Gareth Miles, Lowri Cooke ac Eurig Salisbury i’r casgliad mai nofel Ioan Kidd sy’n haeddiannol o brif wobr Llyfr y Flwyddyn eleni.

 

Yn y nofel gelfydd hon, fe ddilynwn Mari a’i theulu wrth iddynt ddygymod â sawl digwyddiad a sefyllfa anodd gan gynnwys deurywioldeb tad, ysgariad, a salwch terfynol.

 


 

Ioan Kidd

 

Roedd darllenwyr Cymru mewn cytundeb llwyr â’r beirniaid wrth i Dewis ddod i’r brig ym mhleidlais Barn y Bobl yn ogystal. Gweinyddir Barn y Bobl gan Golwg360, ac fe gomisiynwyd Glesni Thomas, artist o Clydau, Sir Benfro, i greu’r tlws eleni.

 

Yn fuddugol yn y categori Barddoniaeth mae Rhwng y Llinellau (Cyhoeddiadau Barddas) gan Christine James. Yma ceir dilyniannau a cherddi unigol a gyfansoddwyd rhwng 2003 a 2013. Enillydd y categori Ffeithiol Greadigol yw Alan Llwyd gyda’i gofiant cynhwysfawr o fywyd a gwaith y bardd R. Williams Parry, Bob: Cofiant R. Williams Parry 1884 – 1956 (Gwasg Gomer).

 

 

Roedd enillydd pob categori yn derbyn £2,000 yr un ac enillydd y brif wobr yn derbyn £6,000 yn ychwanegol. Yn ogystal fe dderbyniodd pob enillydd dlws dur wedi’i gynllunio a’i greu gan yr artist Angharad Pearce Jones.

 

Dywedodd Lowri Cooke ar ran y panel beirniadu Cymraeg: “Llechodd Dewis ar waelod y pentwr am hir yn fy achos i, tan i nghyd-feirniad fy annog  i’w ddarllen gyda’r geiriau, ‘mae’n wych’. Daliodd yr enillydd ei dir yn dawel wrth i gyfrolau eraill syrthio o’r golwg dros amser. Mae hi’n gampwaith diymhongar, sy’n gafael yn yr enaid a gwrthod gadael fynd. Dyma gyfrol ddyneiddiol, sydd o gysur i bawb, ac sy’n tyfu’n fwy grymus ar bob darlleniad. Ein neges eleni? Da chi, darllenwch hi.”

 

Unwaith eto eleni cyfrol farddoniaeth a gipiodd prif wobr Saesneg y noson wrth i’r beirniaid ddewis y gerdd-ddrama Pink Mist (Faber and Faber) gan Owen Sheers fel Llyfr y Flwyddyn 2014. Enillydd y categori Ffuglen yw Francesca Rhydderch gyda’i nofel hanesyddol The Rice Paper Diaries (Seren), a Meic Stephens ddaeth i’r brig yn y categori Ffeithiol Greadigol gyda Rhys Davies: A Writer’s Life (Parthian) – y cofiant cyflawn cyntaf i’r awdur Cymreig caboledig.

 

 

Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn Seremoni Wobrwyo a gynhaliwyd yn Galeri Caernarfon. Dyma’r tro cyntaf i uchafbwynt hir-ddisgwyliedig y wobr ddigwydd yn y ganolfan fyrlymus hon.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Braint o’r mwyaf yw cael cyhoeddi enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn yng Nghaernarfon eleni. Dyma dref sy’n angerddol dros lyfrau, ac mae’r gefnogaeth leol wedi sicrhau llwyddiant y seremoni. Llongyfarchiadau mawr i Christine James, Alan Llwyd ac wrth gwrs i enillydd yr hat-trick, Ioan Kidd. Mae’r tri llenor wedi llwyddo i ddarlunio cymeriadau llawn a lliwgar yn eu cyfrolau llwyddiannus – rhai fydd yn sicr o ddal eu gafael ar ddarllenwyr Cymru.”

 

Dyma rhai o luniau'r noson isod.