Pentref Ieuenctid 2014 Rownd y Gornel

08/07/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Pentref Ieuenctid CFfI Cymru

Mae’r Pentref Ieuenctid, noddi’r gan Brifysgol Harper Adams, yn ddigwyddiad sy'n cymrid rhan yn ystod yr wythnos y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, a bydd yn gweld mwy na 15,000 o bobl ifanc yn mynychu’r safle adloniant a gwersylla.

 

Yn cychwyn y digwyddiad ar y Nos Sul (20 Gorffennaf) bydd Fushanti, sef band o Geredigion sy’n canu amrywiaeth o ganeuon o’r hen ffefrynnau i’r caneuon sydd yn y siartiau heddiw. Perfformiwyd diwethaf yn y Pentref Ieuenctid yn 2011. Bydd y canwr-gyfansoddwr Tich hefyd yn perfformio ar y nos Sul ynghyd â DJ Radio Sara Cox.

 

Bydd y nos Llun (21 Gorffennaf) yn adlais o’r 90au gyda grŵp pop 5ive yn cymryd i’r llwyfan, a hefyd grŵp hip hop Blazin Squad. Yn ymuno â nhw bydd band teyrnged The Reason a Candelas, band o Ogledd Cymru sy'n chwarae cerddoriaeth roc amgen gydag awgrym o "blues".

 

Fyddai unrhyw adloniant y Pentref Ieuenctid yn anghyflawn heb DJ Radio 1b Greg James a pharti foam! Bydd Greg James yn ôl am y pumed flwyddyn yn olynol a fydd yn prif adloniant y nos Fawrth (22 Gorffennaf). Yn ymuno ag ef fydd seren Pop Idol a theatr gerdd, Gareth Gates a hefy gweithred deyrnged Lady Gaga. Bydd Yr Eira yn cwblhau'r adloniant ar gyfer y nos Fawrth, sef band Indie pedwar darn o ardal Bangor.

 

Os nad oedd day DJ Radio 1 yn ddigon, bydd Scott Mills yn cyflwyno set DJ i filoedd o bobl ifanc ar y nos Fercher (23 Gorffennaf) - 'Y Nos Fercher Fawr’. Mae o’n gyfarwydd â pherfformio mewn digwyddiadau CFfI ar ôl set llwyddiannus ddiweddar yn CCB FfCCFfI yn Blackpool. Hefyd yn perfformio bydd Bromas, band roc-pop amgen o faestrefi cysglyd De a De Orllewin Cymru a band teyrnged Roc a Pop gorau'r DU; The Chip Shop Boys.

 

Trwy gydol yr wythnos bydd DJ Gareth Hopkins a chyflwynwyr Rhydian Bowen Phillips ac Ifan Jones Evans yn adlonni’r dorf.

 

Yn newydd i'r flwyddyn hon fydd 'Y Llwyfan Gyflwyno’, a fydd yn cynnwys talent lleol, gan roi cyfle iddynt ennill lle i berfformio ar y brif lwyfan. Bydd hyn yn digwydd ar y prynhawn Sul rhwng 1yp a 9yh ar Hafan y Pentref ac yn hollol rhad ac am ddim i’r cyhoedd.

 

Dywedodd Tom Bevan, Cadeirydd Digwyddiadau CFfI Cymru;
"Hon yw uchafbwynt y calendr CFfI ac mae CFfI Cymru yn gweithio'n galed pob blwyddyn i'w gwneud yn fwy llwyddiannus. Rydym yn credu ei bod yn bwysig i gefnogi perfformwyr Cymraeg lleol ac i roi cyfle iddyn nhw berfformio o flaen miloedd o bobl. Rydym hefyd yn frwd dros ddod ac actau adnabyddus i'r Pentref, gan sicrhau bod y Pentref Ieuenctid yn y maes adloniant a safle gwersylla orau oll ar gyfer pobl ifanc yn ystod Sioe Frenhinol Cymru. Byddem hefyd yn hoffi diolch i Brifysgol Harper Adams am eu cefnogaeth barhaus wrth noddi'r digwyddiad hwn."

 

Mae’r Pentref Ieuenctid, sydd wedi ei leoli llai na filltir o Faes Sioe Frenhinol Cymru hefyd yn gartref i safle gwersylla gwych gyda’r holl gyfleusterau sydd eu hangen gan gynnwys pwyntiau pŵer, cawodydd poeth, peiriannau arian parod a WiFi.

 

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad ynghyd â llefydd i wersylla neu i osod carafán ar gael ar wefan y Pentref www.pentrefieuenctid.org.uk.

 

Bydd tocynnau dim ond ar gael ar gyfer pobl sydd dros 16 mlwydd oed, ni fydd unrhyw un o dan 16 yn cael mynediad i’r safle adloniant. Bydd CFfI Cymru yn gofyn am adnabyddiaeth ffotograffig.Ffynhonnell: CFfI Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net