Dewch i ddweud stori yn 'Steddfod Caerdydd

29/01/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Dweud Stori, ac mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol gystadleuaeth berffaith ar gyfer unrhyw un sy’n hoffi pobl ac yn mwynhau dal sylw cynulleidfa – cystadleuaeth dweud stori.

Mae’r gystadleuaeth newydd hon yn gyfle i roi llwyfan i grefft sy’n gofyn am fedrau gwahanol iawn i sgiliau llefaru traddodiadol – ac rydan ni’r Cymry’n adnabyddus am ein gallu i wneud hyn.

 

Gyda llwyfan anffurfiol y Tŷ Gwerin yn gartref i’r gystadleuaeth yn Eisteddfod Caerdydd, dyma gyfle ardderchog i unrhyw un sy’n hoffi pobl ac yn mwynhau dal sylw cynulleidfa.

 

Mae gennym y gallu i hoelio sylw cynulleidfa ac i ddilyn trywyddion doniol, deifiol a thrist wrth ddiddanu criw o bobl.  Mae ein diwylliant gwerin yn seiliedig ar ddawn y Cyfarwydd dros y cenedlaethau, a dyma a gadwodd ein llenyddiaeth yn fyw am ganrifoedd, gyda straeon yn cael eu hadrodd, eu mireinio a’u datblygu wrth i storïwyr deithio Cymru’n chwilio am gynulleidfa.

 

Mae’r gallu i ddweud stori dda yn grefft ynddo’i hun, ac un sy’n feistr ar y grefft hon yw Catherine Aran.  Meddai, “Tŷ Gwerin ar Faes yr Eisteddfod yw cartref naturiol cystadleuaeth fel hon, ac mae’n braf gweld y datblygiad hwn yn y Rhestr Testunau eleni.

 

“Does dim byd yn rhoi’r fath wefr â gwybod eich bod wedi llwyddo i hoelio sylw cynulleidfa gyda’ch stori, a bod pawb yn awchu i wybod beth sy’n digwydd nesaf.  Teimlad heb ei ail, ac rwy’n hynod falch bod yr Eisteddfod yn rhoi’r cyfle i ragor o bobl gael profi’r un wefr a mynd ati i ddatblygu’u sgiliau yn y maes.

 

Cymaint o chwedlau

 

“Mae gennym ni gymaint o chwedlau arbennig yn y Gymraeg, ac wrth deithio o gwmpas y lle mae rhywun yn clywed straeon lleol, straeon mwy cyfoes, a straeon sydd, efallai, ddim yn wir bob gair!  Ac mae gan bob storïwr ei steil arbennig ei hun, ei ffordd wahanol o adrodd stori, gyda phob perfformiad yn gwbl unigryw.” 

 

Ychwanegodd Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Rwy’n edrych ymlaen yn arw i gyflwyno’r gystadleuaeth hon yng Nghaerdydd eleni ac yn annog unrhyw un sy’n mwynhau dweud straeon i fynd ati i gystadlu fel ein bod ni’n cael chwip o gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin.  1 Mai yw’r dyddiad cau felly mae digonedd o amser i feddwl am syniad a chreu stori sy’n sicr o daro deuddeg.”