Blwyddyn newydd gyffrous i bapur newydd Y Cymro

03/01/2018

Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd papur newydd Y Cymro yn dychwelyd yn 2018 ac y mae Wyn Williams, cydlynydd Cyfeillion y Cymro yn ysgrifennu darn arbennig yma i Lleol.cymru, ble mae’n datgelu fod y cerddor a'r cyn newyddiadurwr, Gruff Meredith wedi cael ei benodi yn gyfarwyddwr gweithredol y papur newydd.

Mae hi wedi bod yn dipyn o flwyddyn, ac ar ei diwedd hi mae’r Cymro gam yn nes at ei atgyfodiad arfaethedig. Dda gen i gyhoeddi fan hyn ein bod wedi penodi'r cyhoeddwr Gruff Meredith fel Cyfarwyddwr Gweithredol i’n cwmni cyfryngau newydd a fydd yn gyfrifol am bapur newydd cenedlaethol Cymraeg Y Cymro, sef Cyfryngau Cymru Cyfyngiedig [dan warant, gan taw cwmni nid-er-mwyn-elw bydd Cyf Cymru Cyf!].

 

Mae gan Gruff ystod o brofiad, gan gynnwys cyhoeddi cerddoriaeth dan yr enwau MC Mabon [ “Be di be?!” ] ac yn awr cwmni cyhoeddi Tarw Du, yn ogystal â bod un o’r tîm newyddion a ddaeth a’r Daily Wales i’n sylw dros y we. Bydd yn gyfrifol am lywio trefniadau mewnol ein cwmni newydd ac yn gyfrifol am gyhoeddi’r Cymro bob mis, gan gynnwys y flwyddyn ariannol hon.

 

Yn nodweddiadol, mae’r Welsh Whisperer sydd wedi dod o stabl Tarw Du sy’n teithio dros Gymru i neuaddau llawn o ffans yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, felly ry ni yn gobeithio bydd y ffaith bod Gruff gennym nawr yn ffordd effeithiol tu hwnt o sicrhau doniau Welsh i’r Cymro hefyd, ond pwyll pia hi fel maen nhw’n dueddol o ddweud tua’r Gorllewin ffor ‘na!

 

Wrth edrych o gwmpas y byd gwleidyddol fel sydd ohoni ar hyn o bryd, dymuniad Cyfeillion Y Cymro yw i fynegi barn – a bod y farn yna yn bwysig, ond hefyd ceisio cyhoeddi papur newydd a bydd yn gallu rhoi barn annibynnol ac ni fydd felly yn ceisio sicrhau bod yna gydbwysedd slafaidd o ran dwy ochr i’r stori a welir mor amlwg yn y cyfryngau traws-Brydeinig.

 

Darlledu ar Facebook

 

Enghraifft dda o hyn yw’r stori diweddar am passports – mae hyn wedi gwylltio ambell un – fel yr Aelod Seneddol Rhun ap Iorwerth er enghraifft a oedd gynt wedi arfer â chyflwyno dwy ochr i’r stori bob tro ond sydd nawr yn denu tipyn o sylw fel darlledwr annibynnol wedi iddo ddilyn trywydd Neil McEvoy i ddarlledu yn rheolaidd ar Facebook. Yn achos y stori yma, y ffaith fod y Cymry wedi eu cynddeiriogi bod yn rhaid inni newid ein passports yn ôl Llundain yw'r stŵr, nid oes angen dod o hyd i rywrai sydd o blaid y passports Prydeinig o reidrwydd – dyna yw gogwydd y Wasg Brydeinig. Ni fydd Y Cymro yn aelod o’r Wasg Brydeinig. 

 

Eich papur newydd chi

 

Eich papur newydd chi bydd Y Cymro. Danfonwch felly eich clecs, syniadau am storiâu ayyb at cymrocyf@dailingual.org ac felly hefyd eich dymuniad i danysgrifio – casglon ni dros gant o danysgrifwyr yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol eleni a mi fyddai’n dipyn o hwb i’n hachos petawn ni yn gallu ymgasglu cant arall cyn Dydd Gŵyl Dewi. Mi fydd eich buddosddiad yn sicrhau Cymro i fod yn falch ohono. Gallaf gynnig i ddarllenwyr Lleol eich bod yn derbyn copi o’r Cymro i’ch cartref bob mis o Fawrth 2017 i fis Mawrth 2018 am dim ond £20 petaech yn danfon eich manylion – gan gynnwys eich cyfeiriad cartref felly - cyn diwedd mis Ionawr. Neu felly hefyd ysgolion, capeli a mudiadau Cymraeg dros Gymru!

 

Gobeithio yn wir y cawn ni ddigon o newyddion da i adrodd yn 2018. Stori fawr 2017 oedd Catalwnia. Tybed ymhle fydd stori fawr 2018 yn digwydd? Dewch i’w hadrodd ac i’w dilyn gyda ni.

 

Gan Wyn Williams, Cydlynydd Cyfeillion Y Cymro.