Holi 'Dolig gydag Mari Lövgreen

20/12/2017

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae’r cyflwynydd Mari Lovgreen sydd newydd gyhoeddi ei chyfrol gyntaf Brên Babi wedi cytuno i ateb ein cwestiynau Holi ‘Dolig wrth iddi ddatgelu ei bod yn dychwelyd i raglen Stwnsh yn y flwyddyn newydd.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Ma hwn yn gwestiwn hawdd iawn i fi leni- geni Iwan bach ar y 27ain o Ionawr.

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Gweld aelodau agos o fy nheulu yn mynd drwy gyfnodau anodd o ran iechyd- rhywbeth sydd mor hawdd i’w gymryd yn ganiataol. 

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2017. 

 

Hapus, blinedig a chyffrous.

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig? 

 

Bore Nadolig yn ein cartref ni yma’n Llanerfyl, wedyn teithio i Gaernarfon yn barod am ginio hwyr efo’r teulu (mae coginio cinio Dolig yn fy nychryn...)

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Dwi’n meddwl mai fy modrwy ddyweddïo gafodd yr ymateb fwya (oni di disgwyl ddigon hir amdani!)

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Bwyta, yfed, cysgu, chwarae gemau bwrdd, cymdeithasu (repeat yn ddyddiol nes yn hollol bloated a nacyrd).

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Pigs in blanket a gwin coch.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd? 

 

Yr un hen bethau diflas- ymarfer corff, bwyta’n iachach, bod yn fwy trefnus... bla bla bla!

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Dwi’n edrych mlaen i fynd nôl at griw Stwnsh ddiwedd Chwefror i gyflwyno rhaglen fyw bob bore dydd Sadwrn.