Arweinydd Plaid Cymru yn rhybuddio dros bwerau treth

18/12/2017

Categori: Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio ynghylch pwerau treth incwm sydd yn dod i Gymru.

Fe fydd gan Llywodraeth Cymru y pwer i osod hanner y dreth incwm o Ebrill 2019 ymlaen. Mae Llywodraeth yr Alban newydd gyhoeddi eu cynlluniau eu hunain, a bwriada greu trothwyau newydd er mwyn cyflwyno toriadau treth i’r rhan fwyaf o drethdalwyr, gyda’r rhai sy’n ennill mwy yn talu mymryn yn fwy.

 

Fodd bynnag, mae Plaid Cymru yn rhybuddio na fydd Cymru yn cael y pwerau i greu trothwyau newydd. Gall Cymru amrywio trethi yn y tri band presennol yn unig. Mae hyn yn golygu mai cyfyngedig yw’r sgôp ar gyfer cynhyrchu refeniw, ac y byddai toriadau treth yn llawer mwy costus i gyllideb Cymru nac yn yr Alban.

 

Bydd Ms Wood yn ysgrifennu at y Prif Weinidog ac at Lywodraeth y DG i alw am drafodaethau ar ehangu a gwella’r pwerau treth incwm fydd yn dod i Gymru erbyn 2019.

 

Trethi teg i Gymru

 

Dywedodd Leanne Wood: “Mae Plaid Cymru eisiau trethi teg i ddinasyddion Cymru. Nid yw San Steffan yn gweithio i Gymru, felly rydym eisiau gwneud ein penderfyniadau ein hunain dros dreth incwm yma. “Un ffordd o wneud hyn yw creu trothwyau newydd, sy’n galluogi llywodraethau i fod yn hyblyg. “Ond mae’r pwerau sy’n cael eu trosglwyddo i Gymru yn gyfyngedig, ac nid oes modd i ni greu trothwyau newydd. Byddwn wedi ein clymu wrth drothwyau Llywodraeth y DG nad ydynt yn adlewyrchu anghenion Cymru.

 

“Mae unrhyw doriad treth yn ddrud ar wasanaethau cyhoeddus. A gall unrhyw godiad treth godi arian yn unig os yw’n cael ei gymhwyso i weithwyr ar gyflogau is.

 

“Mae hyn yn annheg, yn anhyblyg ac yn aneffeithiol, ac y mae’n golygu y gall trethdalwyr Cymru fod ar eu colled.

 

Ychwanegodd Arweinydd Plaid Cymru, “Rwyf eisiau seinio rhybudd fel y gall arweinwyr y pleidiau Cymreig godi llais. Mae angen i ni ofyn i Lywodraeth y DG am drafodaethau cyn gynted ag sydd modd, er mwyn edrych ar hyn eto.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru