Cadw yn lansio hysbyseb i ddathlu ysbryd y Nadolig

15/12/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe gafodd hysbyseb i ddathlu’r Nadolig ei lansio yr wythnos hon gan gorff gwarchod henebio Cadw.

Ynddi, mae aelodau'r côr meibion o Gaerdydd, Côr Meibion Taf, yn rhoi datganiad swynol o Tawel Nos, wedi’u gwisgo mewn siwmperi Nadolig a hetiau gwlân.

 

Mae’r hysbyseb, a gafodd ei ffilmio ym mharlwr castell chwedlonol y wlad, Castell Coch, yn dangos y côr, sydd wedi perfformio’n rheolaidd yn Stadiwm y Mileniwm cyn gemau rygbi rhyngwladol, yn erbyn cefndir disglair o oleuadau a phensaernïaeth hudolus y 19eg ganrif. 

 

Daw’r fideo ar ddiwedd blwyddyn hynod o lwyddiannus i Cadw, a welodd y nifer fwyaf erioed o ymwelwyr yn ystod haf 2017 – yn rhannol oherwydd ymgyrch Chwilio am Chwedlau y sefydliad - pan ddaeth teulu o Ddreigiau’n fyw fel rhan o Flwyddyn Chwedlau Cymru. 

 

Nawr, gyda rhywfaint o swyn yr ŵyl, gobaith Cadw yw y bydd y cyhoedd yn cael eu hysbrydoli i ymweld â safleoedd hanesyddol Cymru wrth ddathlu dwy o brif nodweddion y wlad, ei threftadaeth a’i halawon, wrth iddo baratoi ar gyfer y Nadolig. 

 

Hwyl yr ŵyl

 

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant: “Mae eleni wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i Cadw, gyda’r nifer fwyaf erioed o ymwelwyr, sy’n dangos diddordeb parhaus y cyhoedd mewn hanes Cymru.

 

“Clywed côr meibion yn canu yn un o safleoedd hanesyddol harddaf y wlad yw’r ffordd berffaith o anrhydeddu hyn. Ein gobaith ni yw y bydd yr hysbyseb yn dod â hwyl yr ŵyl i bobl Cymru a thu hwnt, tra’n annog ymwelwyr newydd ac ymwelwyr sy’n dychwelwyd i fynd i weld eu safleoedd lleol yn 2018”. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru