Cigyddion o'r Fflint yn dod i'r brig gyda'i hamper brecwast

08/12/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Dyfarnwyd yr hamper buddugol yng nghystadleuaeth Cig Brecwast Cymru Ffair Aeaf eleni i J.A Vaughan Family Butchers o Sir y Fflint.

Roedd y hamper buddugol yn cynnwys cigoedd fel selsig porc traddodiadol, pwdin gwaed, wyau fferm a chymysgiad ar gyfer creu myffins Nadolig.

 

Wrth ystyried eu llwyddiant, dywedodd Helen Vaughan: "Dyma'r tro cyntaf i ni gystadlu yn adran hampers y Ffair Aeaf ac roedd yn brofiad gwych i ni. Rydyn ni'n falch iawn o'r canlyniad - mae'n golygu y gallwn ni gynhyrchu mwy o hampers yn barod i’r Nadolig nawr!"

 

Ychwanegodd Kirstie Jones, Swyddog Datblygu'r Farchnad yn HCC: "Rydym yn falch i noddi'r digwyddiad hwn ac mae'n wych gweld cynnyrch o'r fath ansawdd uchel. Hoffwn fynegi ein llongyfarchiadau i Helen a phawb yn J.A Vaughan Family Butchers ac i'r cigyddion eraill a fu’n cystadlu hefyd - mae'r hampers yn edrych yn wych!"

 

Y cystadleuwyr

 

Ymhlith  y cystadleuwyr eraill yn yr Adran Hamper Brecwast oedd Mr Adrian Walker o Golden Valley Meat and Game yn Sir Fynwy a Catherine Butler o Hugh Phillips Butchers o Benrhyn Gŵyr.

 

Mae J.A Vaughan Family Butchers yn aelodau o Glwb Cigyddion HCC, menter a lansiwyd i gefnogi cigyddion sy'n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI. Does dim cost i ymuno a sefydlwyd Clwb gan HCC i godi proffil Cig Oen Cymru PGI a PGI Cig Eidion Cymru yn ogystal â chigyddion annibynnol yng Nghymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru