Gostyngiadau yn siopau Amgueddfa Cymru diolch i'r Loteri

07/12/2017

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% yn ei siopau i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rhwng 11 ac 17 Rhagfyr 2017.

Bydd y cynnig yn ddilys yn siopau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Big Pic Amgueddfa Lofaol Cymru, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Wlân Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru. 

 

Mae hyn yn rhan o fenter sy’n rhoi cyfle i atyniadau dan nawdd y Loteri Genedlaethol ddiolch o galon i bawb sydd wedi codi arian at achosion da drwy brynu tocyn loteri.

 

Dros y blynyddoedd mae Amgueddfa Cymru wedi derbyn dros £20 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Ym 1999 defnyddiwyd yr arian i ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis ac yn 2005 agorwyd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. Yn 2012 dyfarnwyd £12 miliwn i broject ailddatblygu Creu Hanes yn Sain Ffagan, y grant treftadaeth mwyaf erioed yng Nghymru. Bydd project ailddatblygu mwyaf Amgueddfa Cymru erioed yn cael ei gwblhau yn Hydref 2018, gan ddod i ben â’r newid mwyaf i Sain Ffagan ers ei sefydlu ym 1948.

 

Dywedodd Ros Kerslake, Prifweithredwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri: “Mae Rhagfyr yn fis rhagorol i brofi treftadaeth gyfoethog ac amrywiol y DU, a’r sefydliadau sydd wedi’u gweddnewid ers 1994 gan £7 biliwn a mwy o nawdd y Loteri Genedlaethol. Mae hwn yn arwydd bychan o’n diolch i’r bobl sydd wedi prynu tocynnau dros y blynyddoedd.”

 

Cyflwyno tocyn loteri

 

Yn syml iawn, bydd unrhyw ymwelydd sy’n cyflwyno Tocyn Loteri neu gerdyn crafu yn derbyn gostyngiad o 20% yn siopau Amgueddfa Cymru rhwng 11-17 Rhagfyr. 

 

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: “Diolch i Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rydyn ni wedi llwyddo i weddnewid profiad yr ymwelydd yn nifer o’n hamgueddfeydd.

 

“Project Creu Hanes yw project treftadaeth pwysicaf a mwyaf arloesol y DU ar hyn o bryd. Eleni fe welwyd gweddnewidiad y Prif Adeilad ac agoriad y Gweithdy. Edrychwn ymlaen i agor yr orielau yn 2018, gan greu profiad newydd a chasglu ynghyd y casgliadau archaeoleg a hanes cymdeithasol cenedlaethol am y tro cyntaf.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru